GD-blogg

Här kommenterar och reflekterar Trafikanalys generaldirektör Mattias Viklund över ämnen som berör vår verksamhet. Mattias Viklund tillträdde som generaldirektör för Trafikanalys den 1 oktober 2019.

Här hittar du de senast publicerade inläggen.