Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Den 8-9 januari genomförs Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera sessioner under konferensen.

Transportforum arrangeras av VTI för 37:e gången i år och innehåller över 90 sessioner. Temat för årets inledande delar av konferensen är: "Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen". 

Trafikanalys deltar under Transportforum i en monter tillsammans med de övriga transportmyndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen samt Infrastrukturdepartementet och Energimyndigheten. I montern kommer bland annat myndigheternas generaldirektörer att ge sin syn och svara på frågor om ett energieffektivt transportsystem under en GD-panel onsdag 8 januari med start 14.45.

Läs mer om konferensen här.

Trafikanalys deltar också i ett antal sessioner under konferensen.

8 januari

  • Regionalflygets förutsättningar och transportpolitiska nytta idag och i framtiden, Backa Fredrik Brandt, Scandic Frimurarehotellet, Månen, 13.15-14.45.

  • Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafik - metod, resultat och konsekvenser för nationell måluppföljning, Tom Andersson, Scandic Frimurarehotellet, Vintergatan 2-3, 13.15-14.45.

  • Berättelser om när kollektivtrafiken inte är tillgänglig, Maria Melkersson, Scandic Frimurarehotellet, Vintergatan 2-3, 13.15-14.45.

  • Uppföljning av den nationella godstransportstrategin, Eva Lindborg, Linköping Konsert & Kongress, Musikalen, 13.15-14.45.

9 januari

  • Korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling, Mikael Levin och Pia Sundbergh, Linköping Konsert & Kongress, Crusellhallen, 14.00-15.30. 

  • Styrmedel i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och samverkande fordon, farkoster och system, Lennart Thörn, Scandic Frimurarehotellet, St. Larssalen, 14.00-15.30.

  • Transportsystemets påverkan på människors hälsa och livsmiljö, Hans ten Berg, Linköping Konsert & Kongress, Musikalen, 14.00-15.30.