Möt Trafikanalys på Transportforum

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Den 8-9 januari genomförs Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera sessioner under konferensen.

Transportforum arrangeras av VTI för 37:e gången i år och innehåller över 90 sessioner. Temat för årets inledande delar av konferensen är: "Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen". 

Trafikanalys deltar under Transportforum i en monter tillsammans med de övriga transportmyndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen samt Infrastrukturdepartementet och Energimyndigheten. I montern kommer bland annat myndigheternas generaldirektörer att ge sin syn och svara på frågor om ett energieffektivt transportsystem under en GD-panel onsdag 8 januari med start 14.45.

Läs mer om konferensen här.

Trafikanalys deltar också i ett antal sessioner under konferensen.

8 januari

  • Regionalflygets förutsättningar och transportpolitiska nytta idag och i framtiden, Backa Fredrik Brandt, Scandic Frimurarehotellet, Månen, 13.15-14.45.

  • Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafik - metod, resultat och konsekvenser för nationell måluppföljning, Tom Andersson, Scandic Frimurarehotellet, Vintergatan 2-3, 13.15-14.45.

  • Berättelser om när kollektivtrafiken inte är tillgänglig, Maria Melkersson, Scandic Frimurarehotellet, Vintergatan 2-3, 13.15-14.45.

  • Uppföljning av den nationella godstransportstrategin, Eva Lindborg, Linköping Konsert & Kongress, Musikalen, 13.15-14.45.

9 januari

  • Korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling, Mikael Levin och Pia Sundbergh, Linköping Konsert & Kongress, Crusellhallen, 14.00-15.30. 

  • Styrmedel i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och samverkande fordon, farkoster och system, Lennart Thörn, Scandic Frimurarehotellet, St. Larssalen, 14.00-15.30.

  • Transportsystemets påverkan på människors hälsa och livsmiljö, Hans ten Berg, Linköping Konsert & Kongress, Musikalen, 14.00-15.30.

Yttrande om förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken


Trafikanalys har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter för uppgifter till energistatistiken o...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...