Möt Trafikanalys på Transportforum

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Den 8-9 januari genomförs Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera sessioner under konferensen.

Transportforum arrangeras av VTI för 37:e gången i år och innehåller över 90 sessioner. Temat för årets inledande delar av konferensen är: "Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen". 

Trafikanalys deltar under Transportforum i en monter tillsammans med de övriga transportmyndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen samt Infrastrukturdepartementet och Energimyndigheten. I montern kommer bland annat myndigheternas generaldirektörer att ge sin syn och svara på frågor om ett energieffektivt transportsystem under en GD-panel onsdag 8 januari med start 14.45.

Läs mer om konferensen här.

Trafikanalys deltar också i ett antal sessioner under konferensen.

8 januari

  • Regionalflygets förutsättningar och transportpolitiska nytta idag och i framtiden, Backa Fredrik Brandt, Scandic Frimurarehotellet, Månen, 13.15-14.45.

  • Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafik - metod, resultat och konsekvenser för nationell måluppföljning, Tom Andersson, Scandic Frimurarehotellet, Vintergatan 2-3, 13.15-14.45.

  • Berättelser om när kollektivtrafiken inte är tillgänglig, Maria Melkersson, Scandic Frimurarehotellet, Vintergatan 2-3, 13.15-14.45.

  • Uppföljning av den nationella godstransportstrategin, Eva Lindborg, Linköping Konsert & Kongress, Musikalen, 13.15-14.45.

9 januari

  • Korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling, Mikael Levin och Pia Sundbergh, Linköping Konsert & Kongress, Crusellhallen, 14.00-15.30. 

  • Styrmedel i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och samverkande fordon, farkoster och system, Lennart Thörn, Scandic Frimurarehotellet, St. Larssalen, 14.00-15.30.

  • Transportsystemets påverkan på människors hälsa och livsmiljö, Hans ten Berg, Linköping Konsert & Kongress, Musikalen, 14.00-15.30.

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...