Konsultrapporter

Trafikanalys tar ibland hjälp av konsulter för att ta fram olika typer av rapporter och statistik. Här kan du ta del av de rapporterna i sin helhet. 

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare publikationer funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete fö...