Prognoser för fordonsflottan

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag av regeringen i myndighetens regleringsbrev att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid. Vartannat år ska också en kvalitativ långsiktsbedömning redovisas. Här hittar du hittills genomförda prognoser.

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...