Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Prognoser för fordonsflottan

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag av regeringen att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid. Varannat år ska också en kvalitativ långsiktsbedömning redovisas. Här hittar du hittills genomförda prognoser.

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...