Vetenskapligt råd

För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd kopplat till myndigheten.

Det vetenskapliga rådet består av forskningsmässigt välmeriterade ledamöter som täcker de olika ämneskompetenser som är relevanta för Trafikanalys verksamhet.

Rådet har följande ledamöter för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2025:

  • Maria Bratt Börjesson, professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 
  • Dan Hedlin, professor, Statistiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Institutionen för Skogsekonomi, SLU, Umeå, och forskningsledare vid Centre for Environmental and Resource Economics (CERE).
  • Lars Westin, professor i regionalekonomi och föreståndare för Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet.
  • Sonia Yeh, professor i transport- och energisystem, vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola.

Rådets ordförande är Mattias Viklund, generaldirektör och sekreterare är Krister Sandberg, Trafikanalys.