Vetenskapligt råd

För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd kopplat till myndigheten.

Det vetenskapliga rådet består av forskningsmässigt välmeriterade ledamöter som täcker de olika ämneskompetenser som är relevanta för Trafikanalys verksamhet.

Rådet har följande ledamöter:

  • Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Institutionen för Skogsekonomi, SLU, Umeå, och forskningsledare vid Centre for Environmental and Resource Economics (CERE).
  • Helena Wockelberg, Fil. Dr., forskare, universitetslektor, bitr. prefekt statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet
  • James Odeck, professor i transportekonomi vid Norges Tekniska och Naturvetenskaplig Universitet (NTNU) och senior research economist vid Norges Vegvesen.
  • Lars Westin, professor i regionalekonomi och föreståndare för Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet.
  • Karolina Isaksson, Adjungerad professor vid Urbana och regional studier, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Rådets sekreterare är Krister Sandberg, Trafikanalys.