Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Remissvar

Ta del av de remissvar som Trafikanalys lämnar till olika departement och regering.

Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. 

Promemoria om utstationering och vägtransporter


Trafikanalys har anmodats lämna yttrande över Promemoria om utstationering och vägtransporter, Ds 2017:22.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Förändrade föreskrifter för Transportstyrelsens avgifter


Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.