Färdtjänst

Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2019
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2017
Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016

Undersökningens omfattning

Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Undersökningen ingår från och med 2007 års uppgifter i Sveriges officiella statistik.

Publicering

Uppgifterna om Färdtjänst och Riksfärdtjänst publiceras årligen i två omgångar. Den första publiceringen sker i juni och den andra i september. I den första publiceringen uppdateras alla delar med undantag för ekonomiuppgifterna, ekonomiuppgifterna uppdateras först vid andra publiceringen och den publiceringen ersätter då den första. 

Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.


Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Lagstiftningen för särskilda persontransporter


Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om särskilda persontransporter: färdtjänst, riksfärdtjänst,...

Preliminary study of legislation concerning special-needs transport services


The Swedish Government has commissioned Transport Analysis to conduct a preliminary study about  Special-needs transport...