Våra uppdrag

Cykelväg

Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag. Vissa uppdrag finns i myndighetens instruktionen, andra uppdrag formuleras i myndighetens regleringsbrev samt genom särskilda regeringsbeslut. 

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med utgångspunkt i det transportpolitiska målet: en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

På vissa uppdrag sker avrapporteringen årligen. Det gäller exempelvis uppföljningen av de transportpolitiska målen. Andra uppdrag, som ges genom särskilda regeringsbeslut eller i instruktion eller regleringsbrev, ges ett datum för slutredovisning.

Du kan ta del av resultatet av uppdragen, de redovisas ofta i form av en publikation från Trafikanalys.

Mer om våra uppdrag