Att skicka e-faktura till Trafikanalys

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag (Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling SFS 2018:1277) på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Det finns flera sätt att skicka e-faktura på.

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Trafikanalys elektroniska adress i PEPPOL är 0007:202100-6305. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. 

Via andra kommunikationslösningar

Trafikanalys använder Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Nytt GLN nummer from 1 april 2021: 0088:7340093213318

Via leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på faktura@trafa.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Beställarreferenser på fakturan

Fakturor till Trafikanalys måste alltid märkas med beställarreferens och projektnummer om sådant angetts av beställaren. Kontakta faktura@trafa.se om ni har frågor om fakturering.

Om ni inte har möjlighet att skicka fakturan elektroniskt kan ni skicka den till denna adress:

Trafikanalys
FE 7801
831 90 Östersund

Mer information

Här hittar du mer information om hur du skickar e-faktura till Trafikanalys.