Omvärldsanalys

Ta del av den omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet, som Trafikanalys har i uppdrag att genomföra. Särskild tonvikt läggs på transportsystemets utveckling i Europeiska unionen och dess effekter för Sverige.

Syftet med omvärldsanalys är att skapa bättre underlag för beslut som rör framtiden. Genom en systematisk omvärldsanalys kan besluten prövas mot olika alternativa framtider. Därmed ökar förutsättningarna för att skapa ett robustare transportsystem som är förberett för olika utvecklingsvägar.

Trafikanalys omvärldsbevakning med anledning av coronapandemin hittar du här.

 

Styrning av transportmyndigheter i Norden – likheter och olikheter

För drygt tio år sedan publicerade Trafikanalys en promemoria om struktur och styrning av transportmyndigheter i Norden. Vad ha...

Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar

Trafikanalys bedömer att EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en positiv effekt på Sveriges övergripande transportpolitiska mål om...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...