Omvärldsanalys

Ta del av den omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet, som Trafikanalys har i uppdrag att genomföra. Särskild tonvikt läggs på transportsystemets utveckling i Europeiska unionen och dess effekter för Sverige.

Syftet med omvärldsanalys är att skapa bättre underlag för beslut som rör framtiden. Genom en systematisk omvärldsanalys kan besluten prövas mot olika alternativa framtider. Därmed ökar förutsättningarna för att skapa ett robustare transportsystem som är förberett för olika utvecklingsvägar.

Trafikanalys omvärldsbevakning med anledning av coronapandemin hittar du här.

 

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet


Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder so...

Hur utvecklas våra transportflöden i österled?


En ny rapport beskriver utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjö...

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget


Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå det nationella målet om minst 70 procent minskning av transportsektorn...