Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Om oss

Trafikanalys logotyp

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med utgångspunkt i det transportpolitiska målet: en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Våra huvudområden:

  • Utveckla transportpolitiken genom att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder.
  • Analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar, särskilt transportsystemets utveckling inom EU-området.
  • Ansvara för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer, bland annat resvane- och varuflödesundersökningar. Denna statistik utgör sedan en av utgångspunkterna i våra nulägesanalyser på europeisk, nationell och regional nivå.
  • Sprida kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra myndigheter och intressenter, till exempel regionala aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete.

Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund. På myndigheten finns det cirka 35 medarbetare. Brita Saxton är generaldirektör och chef för myndigheten.

Mer om Trafikanalys