Om oss

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med utgångspunkt i det transportpolitiska målet: en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Våra huvudområden:

  • Utveckla transportpolitiken genom att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder.
  • Analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar, särskilt transportsystemets utveckling inom EU-området.
  • Ansvara för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer, bland annat resvane- och varuflödesundersökningar. Denna statistik utgör sedan en av utgångspunkterna i våra nulägesanalyser på europeisk, nationell och regional nivå.
  • Sprida kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra myndigheter och intressenter, till exempel regionala aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete.

Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har sitt huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund. På myndigheten finns det cirka 35 medarbetare. Mattias Viklund är generaldirektör och chef för myndigheten.

Mer om Trafikanalys