Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Lastbilstrafik


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomlands.

Publicerad: 11 januari 2018
Nästa publicering: 22 mars 2018 kl 09:30
Transportarbete med svenska lastbilar kvartal 3 Inrikes och utrikes transportarbete med svenska lastbilar
9 249 miljoner tonkilometer
Transportarbete kvartal 3, 2017
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Lastbilstrafik 2017 kvartal 3
Lastbilstrafik 2017 kvartal 2
Lastbilstrafik 2017 kvartal 1
Lastbilstrafik 2016 helår
Lastbilstrafik 2016 kvartal 4

Om statistiken

Undersökningen omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning riktade till cirka 12 000 svenskregistrerade lastbilar varje år som transporterar varor på väg. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Resultaten redovisas varje kvartal samt för varje helt år.

Lastbilsstatistiken beräknas sedan undersökningsår 2015 med en delvis ny metod. Omräknade värden finns från undersökningsår 2012-2014, därmed finns dubbla tidsserier för dessa år för att överbrygga tidsseriebrottet. Läs mer i statistikrapporterna om omräkningen av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik.Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik


Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...