Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomlands.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Undersökningen omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning riktade till cirka 12 000 svenskregistrerade lastbilar varje år som transporterar varor på väg. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat transporter, körda kilometer, lastad godsmängd, varuslag och transportarbete. Resultaten redovisas varje kvartal samt för varje helt år.

Lastbilsstatistiken beräknas sedan undersökningsår 2015 med en delvis ny metod. Omräknade värden finns från undersökningsår 2012-2014, därmed finns dubbla tidsserier för dessa år för att överbrygga tidsseriebrottet. Läs mer i statistikrapporterna om omräkningen av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Lastbilstrafik 2021 kvartal 2
Lastbilstrafik 2021 kvartal 1
Lastbilstrafik 2020
Lastbilstrafik 2020 kvartal 4
Lastbilstrafik 2020 kvartal 3

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik


Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...