Webbplatsen och användarvillkor

""

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Webbplatsen huvudsakliga mål är att sprida statistik och kunskapsunderlag inom transportområdet som myndigheten tar fram. Webbplatsen trafa.se lanserades 2015 och är responsiv, det vill säga, innehållet anpassas efter den enhet som besökaren använder vid besök.

Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med utgångspunkt i det transportpolitiska målet: en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. En av våra uppgifter är att sprida kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra myndigheter och intressenter.

Trafikanalys är också en av de myndigheter som ansvarar för Sveriges officiella statistik inom området transporter och kommunikationer, bland annat resvane- och varuflödesundersökningar. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv och att den följer uppsatta kvalitetskriterier i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken och att den görs allmänt tillgänglig. Publiceringar av den officiella statistiken kan hittas inom respektive trafikområde. 

Rapporter, statistik och annat underlag som finns på trafa.se får i stor utsträckning användas fritt, men det finns några saker att tänka på.

Ange källa
All statistik som finns på trafa.se får fritt kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du sprider statistiken från trafa.se ska källan alltid anges (”Källa: Trafikanalys” alternativt kan ”Source: Transport Analysis” användas i internationella sammanhang).

Om du gör bearbetningar själv
Om du själv bearbetar statistikdata vidare ska du inte ange Trafikanalys som källa. Det är inte heller tillåtet att presentera bearbetningar av statistiken eller utvecklade tjänster som ett ”officiellt statistik/officiellt samarbete/samarbete” eller ”partnerskap med Trafikanalys”.

Länkar
Du får gärna länka till våra statistiksidor och andra sidor på webbplatsen.

Öppna data via API
Trafikanalys statistik finns också tillgänglig via programmeringsgränssnittet API. Det krävs inget särskilt medgivande för att använda det. Samma regler för källangivelse gäller som ovan. Här kan du läsa mer om hur du använder Trafikanalys API och vilka övriga villkor som gäller för det.

Vad gäller för bilder på webbplatsen?
Du får inte fritt använda fotografier och illustrationer på webbplatsen. De är skyddade av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen) och får inte kopieras eller spridas utan Trafikanalys tillstånd.

Mer information om webbplatsen