Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området bantrafik. Vår statistik omfattar järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Den visar utvecklingen och innehåller uppgifter om gods- och persontransporter, punktlighet och olyckor.