Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Bantrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området bantrafik. Vår statistik omfattar järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Den visar utvecklingen och innehåller uppgifter om gods- och persontransporter, punktlighet och olyckor.