Vägtrafikskador

Statistiken beskriver de olyckor och de personskador som inträffar i vägtrafiken.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Polisen rapporterar i sitt dagliga arbete från olycksplatser i vägtrafiken. De rapporterar om omständigheter kring olycksplatsen samt vilka fordon och personer som var inblandade. Den officiella statistiken grundas på polisen uppgifter. Transportstyrelsen samlar in olycksuppgifter från polisen och Trafikanalys producerar statistiken. I den officiella statistiken publiceras antal skadade och omkomna personer per åldersgrupp, kön och trafikantgrupp. Dessutom beskriver statistiken omständigheter för olyckorna, som län där olyckorna skedde, månad, veckodag och tid på dygnet då olyckorna skedde, samt vägtyp, väglag och andra omständigheter.

Som ett jämförelsematerial till den officiella statistiken publicerar Trafikanalys också statistik om trafikskadade baserad på Socialstyrelsens patientregister (PAR). Denna statistik ingår inte i Sveriges officiella statistik (SOS) men har andra förutsättningar att fånga framför allt de oskyddade trafikanternas skador och kan hämtas här: Vägtrafikskadade i sjukvården


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Vägtrafikskador 2020
Vägtrafikskador 2019
Vägtrafikskador 2018
Vägtrafikskador 2017
Vägtrafikskador 2016

Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor


Delbetänkandet (SOU 2014:24) och slutbetänkandet (SOU 2914:82) från utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av...