Bantrafikskador

Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Tabellerna visar antal händelser i olika kategorier samt antal dödade och allvarligt skadade personer indelade efter kategori och kön. För järnväg finns även en tabell om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafikskador 2019
Bantrafikskador 2018
Bantrafikskador 2017
Bantrafikskador 2016
Bantrafikskador 2015

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel trafik på museispår och vissa industrispår. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafikskador publiceras elektroniskt en gång per år (juni). I pdf-format ryms de senaste sex åren. Excel-format lämpar sig för egen bearbetning och där finns även en längre historik, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer.


Railway in Sweden and Japan


May 2013 saw the signing of a memorandum of cooperation in the railway area between the Ministry of Enterprise, Energy and...

Railway in Sweden and Japan


May 2013 saw the signing of a memorandum of cooperation in the railway area between the Ministry of Enterprise, Energy and...