Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Bantrafikskador


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistik över olyckshändelser och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Publicerad: 20 juni 2017
Nästa publicering: 20 juni 2018 kl 09:30
Järnvägsolyckor Antal allvarliga olyckshändelser vid järnvägsdrift
64 olyckor
Antal järnvägsolyckor, 2016
52 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafikskador 2016
Bantrafikskador 2015
Bantrafikskador 2014
Bantrafikskador 2013
Bantrafikskador 2012

Om statistiken

Tabellerna visar antal händelser i olika kategorier samt antal dödade och allvarligt skadade personer indelade efter kategori och kön. För järnväg finns även en tabell om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel trafik på museispår och vissa industrispår. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafikskador publiceras elektroniskt en gång per år (juni). I pdf-format ryms de senaste sex åren. Excel-format lämpar sig för egen bearbetning och där finns även en längre historik, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer.Railway in Sweden and Japan


May 2013 saw the signing of a memorandum of cooperation in the railway area between the Ministry of Enterprise, Energy and...