Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Ado Abboud

Abboud Ado (tjänstledig)

Statistiksamordnare/Kvalificerad statistiker Utvärdering, nulägesanalys och statistik

Händer på lastbilsratt

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen


Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.

Ett lastfartyg

Godsflöden i Sverige


Under vintern 2011-2012 fick Trafikanalys uppdraget att redovisa ett kunskaps-underlag om hur godstransportsituationen ser ut...

Brobygge

Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...

Två lastbilar på väg

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen


Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Sveriges officiella statistik


Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och...