Abboud Ado

Abboud Ado
Kvalificerad statistiker abboud.ado@trafa.se 010-414 42 48 076-128 74 15 Avdelningen för statistik Statistik: kollektivtrafikutbud, bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst.