Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Ado Abboud

Abboud Ado

Statistiksamordnare/Kvalificerad statistiker abboud.ado@trafa.se 010-414 42 06 076-128 74 34 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Abboud har utvecklingsansvar för statistisk analysmetodik och databaser.

Händer på lastbilsratt

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen


Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.

Ett lastfartyg

Godsflöden i Sverige


Under vintern 2011-2012 fick Trafikanalys uppdraget att redovisa ett kunskaps-underlag om hur godstransportsituationen ser ut...

Brobygge

Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...

Två lastbilar på väg

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen


Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Sveriges officiella statistik


Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och...

Kvinna vid dator och telefon i handen

Översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle


Yttrande över betänkandet Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle(SOU 2016:54) översy...