Abboud Ado

Abboud Ado
Kvalificerad statistiker abboud.ado@trafa.se 010-414 42 48 076-128 74 15 Avdelningen för statistik Statistik: kollektivtrafikutbud, bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst.

Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador

Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter

Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.