Abboud Ado

Abboud Ado
Kvalificerad statistiker abboud.ado@trafa.se 010-414 42 48 076-128 74 15 Avdelningen för statistik Statistik: kollektivtrafikutbud, bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst.

Elbil under laddning Foto:Mostphotos

Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Öresundsbron med fartyg i förgrunden Foto:Mostphotos

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Gränsöverskridande godstransporter utgör ungefär en tredjedel av den totala transporterade godsmängden i Sverige. I inrikes...

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador

Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter

Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.