Abboud Ado

Abboud Ado
Kvalificerad statistiker abboud.ado@trafa.se 010-414 42 48 076-128 74 15 Avdelningen för statistik Statistik: kollektivtrafikutbud, bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst.

Ankommande resenärer med tåg

Ändrat statistiskt mått för punktlighet på järnväg

Trafikanalys har beslutat att lämna det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet, STM, som mått på järnvägens tillförlitlighet i...

Elbil under laddning Foto:Mostphotos

Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för hur transportstatistiken kan utvecklas för att kunna beskriva ...

Elbil under laddning Foto:Mostphotos

Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

""

Punktlighet på järnväg 2024 kvartal 3

Publicering av statistik om punktligheten på järnväg under tredje kvartalet 2024.

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Punktlighet på järnväg 2024 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller om punktlighet på järnväg under andra kvartalet 2024.

Foto Michael Erhardsson/Mostphotos

Bantrafikskador 2023

Publicering av tabeller och statistikblad samt pressmeddelande om bantrafikskador under 2023.

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2024 kvartal 1

Publicering av statistik om punktligheten på järnväg under första kvartalet 2024.

Tåg passerar station

Punktlighet på järnväg 2023

Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under helåret 2023.

Ankommande resenärer med tåg

Pausad publicering av kvartalsstatistik för punktlighet på järnväg

Trafikanalys har beslutat att tills vidare pausa publiceringen av kvartalsstatistik för punktlighet på järnväg. Detta på grund ...

Öresundsbron med fartyg i förgrunden Foto:Mostphotos

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Gränsöverskridande godstransporter utgör ungefär en tredjedel av den totala transporterade godsmängden i Sverige. I inrikes...

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador

Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.