Pågående uppdrag

Regeringen ger Trafikanalys olika typer av uppdrag. Vissa uppdrag finns i myndighetens instruktionen, andra uppdrag formuleras i myndighetens regleringsbrev samt genom särskilda regeringsbeslut. 

För vissa uppdrag sker en årlig avrapportering. Det gäller exempelvis uppföljningen av de transportpolitiska målen. Andra uppdrag, som ges genom särskilda regeringsbeslut eller i instruktion eller regleringsbrev, ges ett datum för slutredovisning.

Här hittar du de pågående uppdrag som vi arbetar med för tillfället.