Utländska lastbilar

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska lastbilarnas transporter i inrikes och utrikes trafik motsvarande period för att få en uppskattning av den totala transportverksamheten med tung lastbil och därmed även få de utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige. De variabler som redovisas är bland annat transportarbete, trafikarbete, transporterad vikt, cabotage och transittrafik.

Om statistiken

Statistiken baseras på en sammanställning av uppgifter från EU-länder samt frivilliga länder i Europa om varutransporter på väg, inrapporterade under den EU-förordning som reglerar ländernas statistikinsamling. Uppgifterna baseras på urvalsundersökningar av lastbilar och dragfordon med minst 3,5 tons maxlastvikt eller 6 tons totalvikt för det enskilda fordonet. Statistiken omfattar inte lastbilar som är registrerade i länder utanför EU såsom Ryssland och sannolikt ingår inte heller trafik som utförs av utländska lastbilar utan tillstånd. Rapportens kvalité beror till stor del på kvalitén i respektive lands urvalsundersökning. De länder som ingår i sammanställningen har varierat något över åren.

Rapporten ges ut som ett komplement till Trafikanalys officiella statistik över Lastbilstrafik som publiceras per kvartal och helår.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2015-2016
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012
Ladda ner Tabellverk, Excel
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009-2010
Ladda ner Rapport, PDF
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2007-2008
Ladda ner Rapport, PDF

Rapporten utländska lastbilar Statistik 2014:27 är reviderad 2016-12-22. Samtliga tabeller är reviderade med avseende på trafikarbete med last och antal körningar med last samt antal observationer med last. Även värden för Norge är reviderade.


Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer


Polen motsätter sig Europeiska kommissionens förslag om ändrade regler för lastbilschaufförernas arbetsvillkor när de färdas i...