Anette Myhr

Anette Myhr
Statistiker anette.myhr@trafa.se 010-414 42 17 076-128 74 09 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Anette arbetar med statistiken om vägtrafik, fordon och körsträckor.

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under oktober månad.

""

Trafikarbete på svenska vägar 2018


Publicering av tabeller om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2018.

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad.

Tre parkerade bilar

Körsträckor 2018


Publicering av tabeller med kompletterande statistik för körsträckor 2018.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad.

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon för juni månad.

""

Nyregistrerade fordon maj 2019


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad. 

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad.

""

Trafikarbete på svenska vägar 2018


Publicering av tabeller om trafikarbetet på svenska vägar under 2018.

""

Körsträckor 2018


Publicering av tabeller och pressmeddelande om körsträckor för 2018.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad.

""

Fordon 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägfordon under 2018.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under februari månad.

""

Fordon i län och kommuner 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om fordon i län och kommuner för 2018.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under januari månad 2019.

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

""

Fordon på väg 2017


I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig...

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Rondell uppifrån

Trafikarbete på svenska vägar 2017


Publicering av tabellverk om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2017.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad.

""

Körsträckor 2017


Publicering av tabellverk Körsträckor 2017.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad.

Hand på en bilratt

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad.

Lastbil på bro

Trafikarbete på svenska vägar


Publicering av tabellverk om trafikarbetet på svenska vägar under 2017.

Bilar på motorväg

Körsträckor 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om körsträckor för 2017.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad.

Hand på en bilratt

Fordon 2017


Publicering av ny statistik och pressmeddelande om fordon under 2017.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i februari månad.

""

Fordon i län och kommuner 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om fordon i län och kommuner för 2017.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i januari 2018.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistrerade fordon i december 2017.

Ny personbil

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar


Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Man vid bil med motorhuven uppe

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Hand på en bilratt

Vägtrafikregister


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Transportstyrelsens promemoria Ändring i förordning (2001:650...

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken visar antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år....

Diagram utrikesflyget

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord


För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Bil som tankas

Peak car i sikte?


Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...