Anette Myhr

Anette Myhr
Statistiker anette.myhr@trafa.se 010-414 42 17 076-128 74 09 Avdelningen för statistik

Elbil laddar

Fordon 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägfordon under 2023.

""

Fordon i län och kommuner 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om fordon i län och kommuner för 2023.

Nya moderna bilar mot suddig bakgrund Foto: Mostphotos

Nyregistrerade fordon november 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad 2024.

Nya bilar i utställningshall FotoMostphotos

Nyregistrerade fordon oktober 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad 2024.

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon september 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad 2024.

Nya bilar från fabrik Foto Mostphotos

Nyregistrerade fordon augusti 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad 2024.

Man öppnar bil med fjärrkontroll FotoMostphotos

Nyregistrerade fordon juli 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad 2024.

""

Nyregistrerade fordon juni 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juni månad 2024.

Elbil under laddning

Nyregistrerade fordon maj 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad 2024.

""

Nyregistrerade fordon april 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad 2024.

Bil mot horisont

Nyregistrerade fordon mars 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad 2024.

""

Nyregistrerade fordon februari 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under februari månad 2024.

Elbil som laddas

Nyregistrerade fordon januari 2024

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under januari månad 2024.

""

Nyregistrerade fordon december 2023

Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under december månad 2023.

Hjullastare arbetar Foto:Mostphotos

Arbetsmaskiner – hur syns de i fordonsstatistiken?

Arbetsmaskiner är ett vitt begrepp som inkluderar många typer av maskiner och fordon. Det är därför inte helt lätt att ta fram...

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar p...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Fordon på väg 2017

I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig...

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Ny personbil

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar

Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017

Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Hand på en bilratt

Vägtrafikregister

Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Transportstyrelsens promemoria Ändring i förordning (2001:650...

Diagram utrikesflyget

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord

För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Bil som tankas

Peak car i sikte?

Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...