Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Anette Myhr

Anette Myhr
Statistiker anette.myhr@trafa.se 010-414 42 17 076-128 74 09 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Anette arbetar med statistiken om vägtrafik, fordon och körsträckor.

Trafikarbete på svenska vägar


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras ...

Bil som tankas

Peak car i sikte?


Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...

Diagram utrikesflyget

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord


För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar unde...

Hand på en bilratt

Vägtrafikregister


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Transportstyrelsens promemoria Ändring i förordning (2001:650...

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Man vid bil med motorhuven uppe

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Ny personbil

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar


Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistrerade fordon i december 2017.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i januari 2018.

""

Fordon i län och kommuner 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om fordon i län och kommuner för 2017.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon i februari månad.

Hand på en bilratt

Fordon 2017


Publicering av ny statistik och pressmeddelande om fordon under 2017.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad.

Bilar på motorväg

Körsträckor 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om körsträckor för 2017.

Lastbil på bro

Trafikarbete på svenska vägar


Publicering av tabellverk om trafikarbetet på svenska vägar under 2017.

Hand på en bilratt

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad.

""

Körsträckor 2017


Publicering av tabellverk Körsträckor 2017.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad.

Rondell uppifrån

Trafikarbete på svenska vägar 2017


Publicering av tabellverk om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2017.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad.

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Fordon på väg 2017


I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig...

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under januari månad 2019.

""

Fordon i län och kommuner 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om fordon i län och kommuner för 2018.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under februari månad.

""

Fordon 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om vägfordon under 2018.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under mars månad.

""

Körsträckor 2018


Publicering av tabeller och pressmeddelande om körsträckor för 2018.

""

Trafikarbete på svenska vägar 2018


Publicering av tabeller om trafikarbetet på svenska vägar under 2018.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under april månad.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under maj månad.

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon för juni månad.

Ny personbil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under juli månad.

""

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under augusti månad.

Tre parkerade bilar

Körsträckor 2018


Publicering av tabeller med kompletterande statistik för körsträckor 2018.

Nya bilar i rad

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under september månad.

""

Trafikarbete på svenska vägar 2018


Publicering av tabeller om trafikarbetet på de svenska vägarna under 2018.

Detalj på ny bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under oktober månad.

Överlämnar bilnyckel

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabeller och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon under november månad.

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.