Anette Myhr

Anette Myhr
Statistiker anette.myhr@trafa.se 010-414 42 17 076-128 74 09 Avdelningen för statistik

Hjullastare arbetar Foto:Mostphotos

Arbetsmaskiner – hur syns de i fordonsstatistiken?

Arbetsmaskiner är ett vitt begrepp som inkluderar många typer av maskiner och fordon. Det är därför inte helt lätt att ta fram...

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar p...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Fordon på väg 2017

I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig...

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Ny personbil

Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar

Under juni månad 2017 nyregistrerades 39 881 personbilar, det är en ökning med 4,3 procent jämfört med juni månad föregående år...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017

Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...

Hand på en bilratt

Vägtrafikregister

Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Transportstyrelsens promemoria Ändring i förordning (2001:650...

Diagram utrikesflyget

Utrikesflyget fortsätter att slå rekord

För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

Bil som tankas

Peak car i sikte?

Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...