Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling

Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Rapporten innehåller fördjupad statistik specifikt framtagen för uppdraget. Trafikanalys presenterar korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil och tunga lastbilar. Vidare innehåller rapporten en mer långsiktig bedömning avseende bland annat drivmedelsutveckling och automatisering av fordonsflottan samt förslag till hur redovisningen av statistik och prognoser kan organiseras på längre sikt.

Här kan du läsa mer om uppdraget.
Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare


EU-kommissionens undersöker påstådd kartell bland tyska biltillverkare.

Nya bilar minskade med 9,7 procent i april


Under april månad 2017 nyregistrerades 31 841 personbilar, en minskning med 9,7 procent jämfört med april månad föregående år....

Dieselgate


EU-parlamentet ratar idé om en europeisk vägmyndighet i ljuset av dieselgate-skandalen.