Bilar på motorväg

Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Rapporten innehåller fördjupad statistik specifikt framtagen för uppdraget. Trafikanalys presenterar korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil och tunga lastbilar.

Vidare innehåller rapporten en mer långsiktig bedömning avseende bland annat drivmedelsutveckling och automatisering av fordonsflottan samt förslag till hur redovisningen av statistik och prognoser kan organiseras på längre sikt.