Mikael Levin

Mikael Levin
Kvalificerad utredare mikael.levin@trafa.se 010-414 42 27 076-128 74 17 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Mikael arbetar med utredningar om bland annat miljöbilar, styrmedel och fordonsprognoser.