Mikael Levin

Mikael Levin
Kvalificerad utredare mikael.levin@trafa.se 010-414 42 27 076-128 74 17 Utvärdering, nulägesanalys och statistik

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Bilar på motorväg

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan


Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling. 

""

Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Tre parkerade bilar

Personbilar avregistrerade till utlandet


Trafikanalys publicerar ny statistik över personbilar som avregistrerats till utlandet. Statistiken avser förhållanden under...

Elbil som laddas

Begagnade miljöbilar lämnar landet


Många av de svenska begagnade miljöbilarna fortsätter att gå på export efter tre år i Sverige. Det visar en ny uppföljning av...

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden


Trafikanalys har i uppdrag att göra korttidsprognoser för fordonsflottans utveckling för de kommande tre åren. Prognoserna görs...

Tre parkerade bilar

Korttidsprognoser för fordonsflottan


Trafikanalys redovisar statistik och nya korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling.  

Ny personbil

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på en ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva...

Mobiltelefon

Förändras våra resvanor av digitaliseringen?


Det finns en stor förhoppning om att ny kommunikationsteknik kan minska vårt resande. Genom att kunna arbeta, umgås, handla och...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Ändrad beräkning av bilförmån


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande på promemorian "Ändrad beräkning av bilförmån".

Överlämnar bilnyckel

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys har lämnat ett remissvar på promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.

Andel export bilar

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Kvinna lutar sig mot bil

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget, och vill med anledning av det lämna följande...

Lätt lastbil

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon


Trafikanalys anser i sitt yttrande att det inte är möjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka utredningens förslag om ett...

Personbilsparkens fossiloberoende diagram

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

""

Fossilfri fordonspark till 2030?


Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...