Andel export bilar

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Läs rapport

En sådan utveckling kan minska effektiviteten i valda styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Denna rapport utgör en uppföljning baserad på data från ytterligare ett år med Trafikanalys fordonsstatistik, samt en utblick mot den norska begagnatmarknaden för svenska miljöfordon.

Läs den första rapporten här