Export av personbilar

Trafikanalys har i flera publiceringar uppmärksammat att vissa miljöbilar exporteras i en betydande omfattning efter några få år i Sverige. Detta gäller främst gasbilar och laddhybrider. 

Trafikanalys följer exporten av personbilar till utlandet och på den här sidan samlas våra publikationer inom området.