Export av personbilar

Trafikanalys har i flera publiceringar uppmärksammat att vissa miljöbilar exporteras i en betydande omfattning efter några få år i Sverige. Detta gäller främst gasbilar och laddhybrider. Under 2019 har exporten av begagnade personbilar ökat för samtliga drivlinor utom diesel. Sett till antal är det främst begagnade bensin- och dieselbilar som exporteras. Sett till andel av antalet fordon i trafik är det exporten av elbilar, laddhybrider och gasbilar som är relativt hög. 

Trafikanalys följer exporten av personbilar till utlandet och på den här sidan samlas våra publikationer inom området.