Elbil som laddas

Många av de svenska begagnade miljöbilarna fortsätter att gå på export efter tre år i Sverige. Det visar en ny uppföljning av avregistrerade miljöbilar som Trafikanalys genomfört.

Trafikanalys visade för två år sedan att miljöbilar i hög grad exporteras till utlandet efter tre-fyra år i Sverige. Med statistik för år 2017 visar vi att exporten av begagnade personbilar med alternativa drivmedel har fortsatt att öka. Denna utveckling minskar effektiviteten för styrmedel som syftar till att skapa en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige.

För gasbilar har kombinationen av lägre nybilsförsäljning, samt en fortsatt hög export av begagnade bilar, fått till följd att tillväxttakten har sjunkit. Nettoökningen av antalet gasbilar i Sverige under 2017 var 13 stycken, trots att det nyregistrerades nästan 4 000 nya gasbilar samma år.

Bland elbilar och laddhybrider är det ett mindre antal som har nått en ålder av tre till fyra år och exporten är fortfarande relativt begränsad, men den har fortsatt att öka även under 2017.

I dagsläget handlar det om ett litet antal bilar jämfört med hela beståndet av fordon. Men på sikt kommer tillväxten av personbilar med alternativa drivmedel i Sverige att hållas tillbaka om den höga exportandelen kvarstår. Att exporten av begagnade fordon med alternativa bränslen ökar kan också ses som en signal om att efterfrågan på andrahandsmarknaden för dessa fordon är låg i Sverige.  

Nedan hittar du aktuell statistik över exporten av miljöbilar samt förra årets analysrapport.