Om vår statistik

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och kommunikationer. Statistik som klassas som officiell statistik ska uppfylla särskilda kvalitetskrav, offentliggöras utan avgift och hållas tillgänglig i elektronisk form.

I Sverige finns 28 myndigheter med statistikansvar inom specifika områden fastställda av regeringen. Dessa myndigheter ansvarar i sin tur för statistikens innehåll, omfattning och kvalitet. Det är bara statistikansvariga myndigheter som kan ansvara för officiell statistik.

Logotyp Officiell statistik

Trafikanalys publicerar officiell statistik inom olika områden: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart, Luftfart, Postverksamhet, Televerksamhet, Kommunikationsvanor, Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Du hittar all statistik i toppmenyn samt nedan.

Trafikanalys publicerar även annan statistik inom ramen för utvecklingen inom transportområdet. Det kan vara såväl hela rapporter som enstaka tabeller. Sådan statistik omfattas inte av samma formella krav och publiceras inte under beteckningen Sveriges officiella statistik.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik regleras genom Lag (2001:99) och Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Här framgår det bland annat att:

  • officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning
  • den ska vara objektiv och allmänt tillgänglig
  • individbaserad officiell statistik vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta
  • när officiell statistik publiceras ska den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller med symbolen nedan.

Läs mer om Sveriges officiella statistik på SCB:s webbplats.