Om vår statistik

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet Transporter och kommunikationer. Statistik som klassas som officiell statistik ska uppfylla särskilda kvalitetskrav, offentliggöras utan avgift och hållas tillgänglig i elektronisk form.

I Sverige finns 29 myndigheter med statistikansvar inom specifika områden fastställda av regeringen. Dessa myndigheter ansvarar i sin tur för statistikens innehåll, omfattning och kvalitet. Det är bara statistikansvariga myndigheter som kan ansvara för officiell statistik.

Trafikanalys publicerar officiell statistik inom olika områden: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart, Luftfart, Postverksamhet, Televerksamhet, Kommunikationsvanor, Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Du hittar all statistik i toppmenyn samt nedan.

Trafikanalys publicerar även annan statistik inom ramen för utvecklingen inom transportområdet. Det kan vara såväl hela rapporter som enstaka tabeller. Sådan statistik omfattas inte av samma formella krav och publiceras inte under beteckningen Sveriges officiella statistik.

Sveriges officiella statistik

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom området Transporter och kommunikationer. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form.
All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen.

SOS - logotyp

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 29 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. 

Läs mer om Sveriges officiella statistik på SCB:s webbplats.