Statistik

Trafikanalys är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer.

Trafikanalys publicerar officiell statistik inom olika områden: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart, Luftfart, Postverksamhet, Televerksamhet, Kommunikationsvanor, Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Du hittar all statistik i toppmenyn samt nedan.

Trafikanalys publicerar även annan statistik inom ramen för utvecklingen inom transportområdet. Det kan vara såväl hela rapporter som enstaka tabeller. Sådan statistik omfattas inte av samma formella krav och publiceras inte under beteckningen Sveriges officiella statistik.