Kvalitetsarbete inom statistik

Vi på Trafikanalys arbetar målmedvetet för att statistiken ska ha hög kvalitet, samtidigt som vi ska använda egna och andras resurser effektivt. På de här sidorna kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete på statistikområdet, både externa riktlinjer vi måste följa och interna riktlinjer vi har skapat själva.

Den officiella statistiken i Sverige ska vara objektiv och hålla hög kvalitet. Vad som menas med kvalitet i statistiken slås fast i statistiklagen och dess sju kvalitetskriterier. Kriterierna är i princip samma i Sveriges och EU:s lagstiftning och innebär att statistiken ska vara:

  • Relevant för användarna.
  • Noggrann
  • Aktuell
  • Punktlig
  • Tillgänglig och tydlig för användarna
  • Jämförbar, till exempel mellan olika regioner och tidsperioder.
  • Samstämmiga, det vill säga att uppgifterna kan kombineras med tillförlitlighet på olika sätt och för olika ändamål.

För att säkerställa att våra statistikprodukter lever upp till externa krav och användarnas förväntningar och behov är det viktigt för oss att ha en nära kontakt med användarna. Vi arbetar också ständigt med att förbättra oss, bland annat genom interna styrdokument och kvalitetsledningssystem.

Läs mer