EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Här kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev om aktuella EU-nyheter inom europeisk transportpolitik.

 

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

Hur EU kan bryta sitt oljeberoende

Tankesmedjan Transport and Environment menar att när oljan från Ryssland ska fasas ut är det ett gyllene tillfälle att bryta...

Tjeckiska ordförandeskapet

Den 1 juli tog Tjeckien över ordförandeskapet i ministerrådet efter Frankrike. Under sitt ordförandeskap kommer de att fokusera...

Utsläpp nästan tillbaka på prepandemiska nivåer

Utsläppen av växthusgaser från EU är nästan tillbaka på prepandemiska nivåer enligt Eurostat.

Förhandlingar om EU:s klimatpaket formar transportpolitiken för decennier

Nu har både Europaparlamentet och Ministerrådet sina ståndpunkter nästan klara gällande Kommissionens klimatpaket Fit for 55 so...

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.