EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Här kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev om aktuella EU-nyheter inom europeisk transportpolitik.

 

Preliminär överenskommelse om hyrda fordon utan förare


Parlamentets och Rådets förhandlare har enats om att lätta på befintliga restriktioner för användning av hyrda skåpbilar eller...

Förslag till batterireglering kritiseras av bilindustrin


Bilbranschen är kritisk mot EU:s kommande batteriförordning då de befarar att den kommer att öka kostnaderna för elfordon....

Samråd om en drönarstrategi 2.0 har påbörjats


Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållba...

EU-länder vill bromsa utvidgning av EU:s utsläppshandel


Europeiska kommissionens förslag att införa ett separat handelssystem för vägtransporter och byggsektorn vid sidan av det...

Brist på gröna bränslen inom sjöfarten nödvändiggör användning av flytande naturgas


Europeiska kommissionen anser att användning av flytande naturgas (LNG) är en nödvändig övergångslösning i brist på grönare...

Föreslagna styrmedel för flyget beräknas öka kostnaderna för att flyga med 8 procent


Styrmedlen som syftar till att minska flygets klimatavtryck kommer att öka kostnaderna för att flyga med 8 procent enligt...