EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Här kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev om aktuella EU-nyheter inom europeisk transportpolitik.

 

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...

Förändrade leveranskedjor i coronapandemins spår?


Mot bakgrund av leveransproblem av medicinska produkter under coronapandemin och ökad geopolitisk rivalitet mellan USA och Kina...

Kriterier för säkert resande ska ingå i en EU-strategi för turism


EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism...

Vilket trafikslag är grönast?


Europeiska miljöbyrån har undersökt vilket trafikslag som släpper ut minst koldioxid. Tåget framstår som det mest klimatvänliga...

Europeiskt ”vaccinpass” framtaget


Det digitala gröna intyget är ett bevis på att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller h...