EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Nya regler för internationella lastbilstransporter


EU:s lagstiftare har efter flera år av förhandlingar nått en preliminär överenskommelse om nya regler för internationella...

Miljörapport uppmanar EU till att påskynda åtgärder


En rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar på att en drastisk riktningsändring krävs för att uppfylla även befintliga...

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Minskade svavelutsläpp från sjöfart på Medelhavet


Länderna kring Medelhavet har enats om att minska utsläppen av svavel från sjöfarten genom att göra Medelhavet till ett utsläpp...

Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv


EU-kommissionen lovar att presentera en grön giv inom de närmaste 100 dagarna. Den europeiska gröna given handlar enligt...

EU ska bli klimatneutralt 2050 men Polen stretar emot


Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Polen har getts...