EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Här kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev om aktuella EU-nyheter inom europeisk transportpolitik.

 

Minskningen av antalet dödsfall i vägtrafiken avstannar i EU

Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att minskningen av antalet dödsfall i vägtrafiken har avstannat....

Flera utmaningar på transportarbetsmarknaden i EU

Europaparlamentet har beställt en studie som ska identifiera trender, utmaningar och möjligheter på transportarbetsmarknaden i...

Bilars utsläpp 14 procent högre än biltillverkarnas egna uppgifter

Skillnaden mellan officiella och verkliga utsläpp från bilar har ökat under de senaste fem åren trots att avancerade...

Flygindustrin missnöjd med överenskommelsen om gemensamma europeiska luftrummet

Efter en utdragen process finns en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Rådet om en reformering av det gemensamma...

Parlamentet ger grönt ljus till längre och tyngre lastbilar

Europaparlamentet stödjer förslaget om att tillåta längre och tyngre lastbilar på EU:s vägar. Förslaget innehåller även bestämm...

Svårare att slippa straff för trafikbrott begångna utomlands

En preliminär uppgörelse har uppnåtts mellan Rådet och Europaparlamentet om att ändra i direktivet om gränsöverskridande...