EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

Här kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev om aktuella EU-nyheter inom europeisk transportpolitik.

 

Åttonde övervakningsrapporten av järnvägstrafiken visar på tillväxt och fortsatt svag marknadsöppning för persontrafiken

Rapporten omfattar perioden 2015 till 2020 vilket innebär att resultaten påverkas av covid-19-pandemin. Perioden före pandemin...

Räcker bränslet till alla metanoldrivna fartyg?

Rederijätten Maersk har sjösatt ett metanoldrivet fartyg och väntar på leverans av ytterligare 24 fartyg under åren 2024 till...

Kommissionen presenterar deklaration om cykling

En deklaration om cykling visar att Europeiska kommissionen är beredd att lägga sin politiska tyngd för att stödja cykeln som...

Europaparlamentet godkänner kvotplikt för flyget

Europeiska parlamentet ställer sig bakom förslaget att införa en kvotplikt för flyg som avgår från flygplatser inom EU.

Frankrike lanserar ”tyskt järnvägspass” för minskad inflation och klimatpåverkan från resor

Frankrike kommer att införa ett järnvägspass som liknar det som nyligen infördes i grannlandet Tyskland. Lägre biljettpriser sk...

Tillåta förbränningsmotorer efter 2035 även om klimatneutralt elektrobränsle saknas?

Tidigare i år beslutade EU att undanta bilar som körs enbart på elektrobränsle från förbudet att sälja nya bilar med förbrännin...