Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

IMO beslutar om klimatmål för sjöfarten - välkomnas av EU-kommissionen


Medlemsländerna i FN:s sjöfartsorganisation IMO för första gången enats om ett klimatmål för den internationella sjöfarten, som...

Regelförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster godkända av rådet och parlamentet


I maj 2016 presenterade kommissionen ett förslag till en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Förslaget ska,...

Rådet antar kommissionens förslag till uppdaterade regler för utbildning av lastbils- och bussförare


  I februari 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av direktivet (2003/59/EG) om grundläggande kompeten...

EEA: Rätt utformade skatter och styrmedel påverkar fordonsval


Europeiska miljöbyrån (EEA) har undersökt koldioxidutsläppen från nya bilar i olika medlemsländer, och hur detta korrelerar med...

EU-domstolen: Fritt fram för medlemsstater att förbjuda Uber Pop


Frankrike har tidigare antagit en ny lag som innebär att Ubers appbaserade peer-to-peer-tjänst Uber Pop i praktiken ses som...

Långt kvar till EU:s 2020-mål om trafiksäkerhet på väg


Den 10 april presenterade EU-kommissionen ny statistik över antalet dödade i vägtrafiken under 2017. Statistiken visar på en...