EU-nyheter

Här samlar vi aktuella händelser inom Europeisk transportpolitik. Nyheterna kommer från välrenommerad EU-media, samt från EU-institutioner och branschspecifika nyhetssidor.

Bevakningen av aktuella frågor understödjer Trafikanalys uppdrag att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Trafikanalys ser ett värde i att kunna erbjuda en sammanfattning av aktuella händelser till externa intressenter. Notera att de länkade artiklarna/texterna ofta är skrivna på engelska.

Trafikanalys översätter och sammanfattar skriven text och ansvarar inte för den information som härrör från de refererade artiklarna.

EASA certifierar första elflygplanet


EU:s flygsäkerhetsmyndighet, EASA, har för första gången typcertifierat ett elflygplan.

Transportkommissionären redovisar resultat från samråd om översyn av TEN-T


Den 23 juni höll transportkommissionär Adina-Ioana Vălean ett tal för ledamöterna i EU-parlamentets transportutskott. I talet...

Kommissionen granskar sammanslagningen av Fiat Chrysler och PSA


Den 17 juni beslutade EU-kommissionen att starta en fördjupad granskning av det planerade samgåendet mellan Fiat Chrysler och...

EU:s revisorer: Gränsöverskridande megaprojekt behöver genomföras snabbare för att optimera transporterna i Europa


Viktiga gränsöverskridande megaprojekt på transportområdet tar längre tid än väntat. Sex av åtta granskade infrastrukturer i...

EU-domstolen: bitande flygpassagerare räknas som ”extraordinär omständighet”


I en dom som presenterades den 11 juni meddelade EU-domstolen att en flygpassagerares störande beteende kan utgöra en sådan...

Kommissionen godkänner italienska skattenedsättningar till rederier som registrerar sina fartyg i Europa


Italien har sedan tidigare infört skatteförmåner för rederier som registrerar sina fartyg i Europa.