""

Marknaden för vätgasdrivna taxibilar har visat stark tillväxt i Frankrike under de senaste åren och det finns tecken på att trenden sprider sig till andra europeiska länder. Expansionen kan dock bromsas av långsamma planeringsprocesser för infrastruktur, otillräcklig produktion av vätgas och fokus på elektrifiering.

Frankrikes regering har satsat på vätgasdrivna vägfordon för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Vätgasdrivna fordon anses vara lämpade för tunga transporter, men också för taxitransporter där bilarna används intensivt på ett oförutsägbart sätt. Räckvidden för vätgasdrivna bränslecellsbilar är jämförbar med bilar med förbränningsmotor och tankningen är klar på fem minuter. Ett av taxiföretagen i Paris siktar på att uppnå 700 vätgasfordon i sin taxiflotta detta år. I London och Köpenhamn finns taxiföretag med liknande ambitioner.

På EU-nivå finns förslag om reglering som kräver att infrastruktur för alternativa drivmedel byggs ut och att vätgastankstationer ska finnas var 150:e kilometer senast år 2025 på större vägar, vilket om det går igenom kommer att accelerera utvecklingen mot fler vätgasdrivna fordon.

Förespråkare för vätgas som drivmedel pekar dock på flera hinder som fördröjer utrullningen av vätgasfordon. De pekar på att tillståndsprocessen för att bygga tankstationer kan ta upp till två år och att utbudet av vätgasfordon är begränsat då de flesta stora tillverkare fokuserar på eldrift.

Källa: https://www.euractiv.com/section/energy/news/hydrogen-taxis-could-be-the-next-big-thing/


Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Med koll på omvärlden

I vår instruktion fastställs att Trafikanalys ska bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet. Ansvaret...

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...