Transportövergripande

Här samlar vi uppdrag, rapporter, remisser, och händelser som gäller alla trafikslag.


How does the transport system contribute to increased health?


Transport Analysis’s remit includes an annual follow-up of the transport policy objectives. In 2018 Transport Analysis received...

Yttrande om förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken


Trafikanalys har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter för uppgifter till energistatistiken o...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...