Trafikslagsövergripande

Här samlar vi uppdrag, rapporter, remisser, och händelser som gäller alla trafikslag.


På världsturné – jorden runt på ett dygn


Förra veckan var mycket intensiv för Trafikanalys medarbetare. Utöver det som alltid pågår – rapportskrivning, statistikprodukt...