Vår organisation

Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och analysen i olika beslutsunderlag och genom att följa upp och utvärdera hur åtgärder inom transportpolitiken har genomförts, samt vilka effekter de har haft. Vi följer den internationella utvecklingen inom transportområdet och omvärldsbevakar inom transportområdet.

Trafikanalys har fyra avdelningar:

  • Avdelningen för statistik
  • Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys
  • Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys
  • Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för statistik

Avdelningen för statistik ansvarar för produktionen av myndighetens officiella statistik och andra dataunderlag. Trafikanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik inom området transporter och kommunikationer. En viktig uppgift för avdelningen är också att tillhandahålla underlag och beskrivningar utifrån statistiken för myndighetens analyser och nulägesbeskrivningar.

Avdelningen har 9 medarbetare, varav fem är placerade i Östersund och fyra i Stockholm. Avdelningschef är Sofie Orrling, placerad i Stockholm.

Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys genomför bland annat granskning och kvalitetskontroll av beslutsunderlag inom det transportpolitiska området. Avdelningen bedömer också effekter av åtgärder innan de genomförs. Avdelningen har huvudansvaret för myndighetens omvärldsanalys.

Avdelningen har 12 medarbetare där 10 medarbetare är lokaliserade till huvudkontoret i Stockholm och en i Östersund. Avdelningschef är Anna Ullström, placerad i Stockholm.

Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys utvärderar effekter av genomförda åtgärder inom transportområdet och gör vissa uppföljningar, bland annat av de transportpolitiska målen. Avdelningen har ett övergripande ansvar för myndighetens kvalitets- och metodarbete och ska ansvara för att trafikslagsövergripande utvärderingsmetoder utvecklas.

Avdelningen har 8 medarbetare, varav fyra i Östersund och fyra i Stockholm. Avdelningschef är Andreas Tapani, placerad i Stockholm.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för ekonomiadministrativa tjänster, IT-tjänster samt kommunikationsfrågor. På avdelningen samordnas verksamhetsplanering, budgetunderlag, årsredovisning, information och kommunikation. Verksamhetsstöd ansvarar också för myndighetens arbetsgivarfrågor samt juridik, upphandlingsstöd och kontorsservice.

Avdelningen har fem medarbetare, varav tre i Östersund och två i Stockholm. Avdelningschef är Eva Pettersson, placerad i Östersund.

Mer om Trafikanalys