Mattias Viklund

Mattias Viklund
Generaldirektör mattias.viklund@trafa.se 010-414 42 01 Mattias Viklund är generaldirektör för Trafikanalys.

Från Hollywood till Trafikanalys

Den är nog en av Steven Spielbergs mindre kända filmer, AI, från 2001. Till och med en filmälskare som jag själv har lyckats...

I väntan på årsredovisningen

Nu är det nedräkning inför publiceringen av vår årsredovisning för 2023. Har jag någon gång känt att jag har kunnat leverera et...

En rivstart på 2024 – Transportforum, regleringsbrev och webbinarier

Nu har julen snart dansats ut och de s.k. oxveckorna väntar. Fast är man i transportbranschen brukar januari inte vara särskilt...

Vad innebär egentligen Fit for 55?

De senaste åren har uttrycket ”Fit for 55” frekvent förekommit i samhällsdebatten. Vi i transportsektorn började snappa upp...

Statistik – inte bara Excel

Trodde du att statistik bara handlar om att mata in data i en Excelfil och sedan presentera resultaten i ett klassiskt...

Laddad för framtiden

Nu är det slut på sommarledighet för den här gången. Batterierna är förhoppningsvis fulladdade inför ett nytt arbetsår och foku...

""

Utredning ska bana väg för elektrifiering av transporter

Regeringen har utsett Mattias Viklund, generaldirektör vid Trafikanalys, till särskild utredare för att undanröja hinder för de...

Vårt resande efter pandemin

Nu har det gått mer än tre år sedan vi drabbades av coronapandemin. Världen förändrades, inte minst när det gällde våra resvano...

Mer och mindre tydliga trender på transportområdet

Nyligen publicerade vi på Trafikanalys den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen i Sverige. En sak som jag slås a...

Med koll på omvärlden

I vår instruktion fastställs att Trafikanalys ska bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet. Ansvaret...

Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Intensiv verksamhet inför julefriden

Nu är det snart dags för julefrid, men än så länge pågår intensiv verksamhet på Trafikanalys. Flera regeringsuppdrag ska...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

E-handel med förnuft

Nu är det sommar och allt ska hinnas med. Trädgården ska vårdas, vilket kräver rätt prylar. Kroppen ska tränas, vilket kräver...

Teknikskiften möjliggör en ljus framtid, men kräver eftertanke

Nyligen publicerade vi årets uppföljning av de transportpolitiska målen . Rapporten med underlagspromemoria är en guldgruva för...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Trafikanalys har anmodats att svara på en remiss angående promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna...

Från en kris till en annan

Knappt började vi känna oss klara med att se på pandemin som en samhällskris förrän Ryssland invaderade Ukraina, med omedelbara...

Från hästar till elbilar

De senaste 200 åren har vi kunnat se några avgörande teknikskiften inom transportområdet. På 1800-talet rullades järnvägen ut i...

Passande nya uppdrag om elektrifiering

Nytt år, nytt regleringsbrev och nya uppdrag. För en statlig myndighet är det alltid spännande att se årets regleringsbrev, som...

Ett stort och viktigt uppdrag för klimatet

Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Planen ska lämnas till riksdagen året...

Nya arbetssätt efter pandemin

Pandemins effekter, på myndighetens interna processer och externa produkter men också på transportsystemet i stort, är något so...

Remisser på sommaren

Efter en sommar med mestadels strålande väder är det nu dags för höst och uppstart. Lite ringrostig är man ju alltid efter en...

Ljuset i pandemitunneln...

När nu sommaren inte bara är annalkande, utan faktiskt här, börjar det bli dags att lägga i en lägre växel, koppla av, känna...

På världsturné – jorden runt på ett dygn

Förra veckan var mycket intensiv för Trafikanalys medarbetare. Utöver det som alltid pågår – rapportskrivning, statistikprodukt...

Betalar transporterna sina kostnader?

Ett av våra instruktionsbaserade uppdrag är att ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Nya källor för transportstatistiken

När vi nu är mitt inne i de tunga (och kalla) oxveckorna efter jul- och nyårsledigheterna passar det bra att hämta energi från...

Hur har vi rest under pandemiåret?

Julefriden börjar nu sänka sig över landet och det är dags att lägga in en lägre växel. Trafikanalys medarbetare har i vanlig...

Brobygge

Om planeringen av infrastruktur

För någon månad sedan remitterade Trafikverket sitt s.k. inriktningsunderlag, inför transportinfrastrukturplaneringen för...

Transporterna i en coronahöst

Nu har vi gått in i november månad och just idag går det inte att ta miste på att det är höst – piskande vind, ihållande regn o...

En titt i kristallkulan

Det är viktigt att med jämna mellanrum höja blicken och fundera över sakernas tillstånd på några års sikt, även om vardagen ock...

Återstart av transportsystemet

Åter från semestern och hösten visar upp sig i varierande skepnader – ibland strålande sol, med klar och frisk luft, ibland...

Semester i en coronapandemi

Nu blommar syrenerna för fullt och det börjar snart bli dags att summera ett arbetsår och ta en välförtjänt semester. Även om...

Coronakrisen och framtidens transportmönster

Det har nu gått några månader sedan coronaviruset slog till på allvar i Europa och Sverige. Krisen har på kort sikt påverkat vå...

Trafikanalys 10 år – 2010-2020

Den 1 april firar Trafikanalys 10 år. Vår instruktion utfärdades visserligen 11 mars 2010, men myndigheten startade formellt si...

Transportsystemen är genuint gränsöverskridande

Även om vi är högst medvetna om att många av de transportpolitiska utmaningarna är internationella och till och med globala til...

Vilka möjligheter har elflyget?

Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigar...

Om fordonsprognoser

Trafikanalys har sedan flera år tillbaka haft regeringens uppdrag att ta fram en korttidsprognos för vägfordonsflottan , denna...

Goda hälsoeffekter av aktiva transporter

Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi...

Transportstatistiken - en guldgruva

Trafikanalys har i uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Inom ramen för...

Transporter i förändring

Nu på måndag, den 25 november, är det för andra gången i ordningen dags för Trafikanalys konferens:  ”Transporter i förändring”...

Välkommen till Trafikanalys GD-blogg!

Här kommer jag - Mattias Viklund - att med jämna mellanrum publicera tankar om vår verksamhet och om transportområdet utifrån...

Vår organisation

Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och...

Vetenskapligt råd

För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Om oss

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med...