Mattias Viklund


Återstart av transportsystemet


Åter från semestern och hösten visar upp sig i varierande skepnader – ibland strålande sol, med klar och frisk luft, ibland...

Semester i en coronapandemi


Nu blommar syrenerna för fullt och det börjar snart bli dags att summera ett arbetsår och ta en välförtjänt semester. Även om...

Coronakrisen och framtidens transportmönster


Det har nu gått några månader sedan coronaviruset slog till på allvar i Europa och Sverige. Krisen har på kort sikt påverkat vå...

Trafikanalys 10 år – 2010-2020


Den 1 april firar Trafikanalys 10 år. Vår instruktion utfärdades visserligen 11 mars 2010, men myndigheten startade formellt si...

Transportsystemen är genuint gränsöverskridande


Även om vi är högst medvetna om att många av de transportpolitiska utmaningarna är internationella och till och med globala til...

Vilka möjligheter har elflyget?


Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigar...

Om fordonsprognoser


Trafikanalys har sedan flera år tillbaka haft regeringens uppdrag att ta fram en korttidsprognos för vägfordonsflottan , denna...

Goda hälsoeffekter av aktiva transporter


Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi...

Transportstatistiken - en guldgruva


Trafikanalys har i uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Inom ramen för...

Transporter i förändring


Nu på måndag, den 25 november, är det för andra gången i ordningen dags för Trafikanalys konferens:  ”Transporter i förändring”...

Välkommen till Trafikanalys GD-blogg!


Här kommer jag - Mattias Viklund - att med jämna mellanrum publicera tankar om vår verksamhet och om transportområdet utifrån...

Vår organisation


Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och...

Vetenskapligt råd


För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Om oss


Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med...