Mattias Viklund


Goda hälsoeffekter av aktiva transporter


Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi...

Transportstatistiken - en guldgruva


Trafikanalys har i uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Inom ramen för...

Transporter i förändring


Nu på måndag, den 25 november, är det för andra gången i ordningen dags för Trafikanalys konferens:  ”Transporter i förändring”...

Välkommen till Trafikanalys GD-blogg!


Här kommer jag - Mattias Viklund - att med jämna mellanrum publicera tankar om vår verksamhet och om transportområdet utifrån...

Vår organisation


Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och...

Vetenskapligt råd


För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Trafikanalys logotyp

Om oss


Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med...