Mattias Viklund

Mattias Viklund
Generaldirektör mattias.viklund@trafa.se 010-414 42 01 076-100 19 40 Mattias Viklund är generaldirektör för Trafikanalys.

Teknikskiften möjliggör en ljus framtid, men kräver eftertanke


Nyligen publicerade vi årets uppföljning av de transportpolitiska målen . Rapporten med underlagspromemoria är en guldgruva för...

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet


Trafikanalys har anmodats att svara på en remiss angående promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna...

Från en kris till en annan


Knappt började vi känna oss klara med att se på pandemin som en samhällskris förrän Ryssland invaderade Ukraina, med omedelbara...

Från hästar till elbilar


De senaste 200 åren har vi kunnat se några avgörande teknikskiften inom transportområdet. På 1800-talet rullades järnvägen ut i...

Passande nya uppdrag om elektrifiering


Nytt år, nytt regleringsbrev och nya uppdrag. För en statlig myndighet är det alltid spännande att se årets regleringsbrev, som...

Ett stort och viktigt uppdrag för klimatet


Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Planen ska lämnas till riksdagen året...

Nya arbetssätt efter pandemin


Pandemins effekter, på myndighetens interna processer och externa produkter men också på transportsystemet i stort, är något so...

Remisser på sommaren


Efter en sommar med mestadels strålande väder är det nu dags för höst och uppstart. Lite ringrostig är man ju alltid efter en...

Ljuset i pandemitunneln...


När nu sommaren inte bara är annalkande, utan faktiskt här, börjar det bli dags att lägga i en lägre växel, koppla av, känna...

På världsturné – jorden runt på ett dygn


Förra veckan var mycket intensiv för Trafikanalys medarbetare. Utöver det som alltid pågår – rapportskrivning, statistikprodukt...

Betalar transporterna sina kostnader?


Ett av våra instruktionsbaserade uppdrag är att ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Nya källor för transportstatistiken


När vi nu är mitt inne i de tunga (och kalla) oxveckorna efter jul- och nyårsledigheterna passar det bra att hämta energi från...

Hur har vi rest under pandemiåret?


Julefriden börjar nu sänka sig över landet och det är dags att lägga in en lägre växel. Trafikanalys medarbetare har i vanlig...

Brobygge

Om planeringen av infrastruktur


För någon månad sedan remitterade Trafikverket sitt s.k. inriktningsunderlag, inför transportinfrastrukturplaneringen för...

Transporterna i en coronahöst


Nu har vi gått in i november månad och just idag går det inte att ta miste på att det är höst – piskande vind, ihållande regn o...

En titt i kristallkulan


Det är viktigt att med jämna mellanrum höja blicken och fundera över sakernas tillstånd på några års sikt, även om vardagen ock...

Återstart av transportsystemet


Åter från semestern och hösten visar upp sig i varierande skepnader – ibland strålande sol, med klar och frisk luft, ibland...

Semester i en coronapandemi


Nu blommar syrenerna för fullt och det börjar snart bli dags att summera ett arbetsår och ta en välförtjänt semester. Även om...

Coronakrisen och framtidens transportmönster


Det har nu gått några månader sedan coronaviruset slog till på allvar i Europa och Sverige. Krisen har på kort sikt påverkat vå...

Trafikanalys 10 år – 2010-2020


Den 1 april firar Trafikanalys 10 år. Vår instruktion utfärdades visserligen 11 mars 2010, men myndigheten startade formellt si...

Transportsystemen är genuint gränsöverskridande


Även om vi är högst medvetna om att många av de transportpolitiska utmaningarna är internationella och till och med globala til...

Vilka möjligheter har elflyget?


Hur vi ska bromsa den pågående utvecklingen av ökade koldioxidutsläpp och den klimatpåverkan som dessa medför har redan tidigar...

Om fordonsprognoser


Trafikanalys har sedan flera år tillbaka haft regeringens uppdrag att ta fram en korttidsprognos för vägfordonsflottan , denna...

Goda hälsoeffekter av aktiva transporter


Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi...

Transportstatistiken - en guldgruva


Trafikanalys har i uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Inom ramen för...

Transporter i förändring


Nu på måndag, den 25 november, är det för andra gången i ordningen dags för Trafikanalys konferens:  ”Transporter i förändring”...

Välkommen till Trafikanalys GD-blogg!


Här kommer jag - Mattias Viklund - att med jämna mellanrum publicera tankar om vår verksamhet och om transportområdet utifrån...

Vår organisation


Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och...

Vetenskapligt råd


För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Om oss


Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. Vårt arbete sker på uppdrag av regeringen med...