Knappt började vi känna oss klara med att se på pandemin som en samhällskris förrän Ryssland invaderade Ukraina, med omedelbara konsekvenser inte bara för närmast inblandade, utan även för resten av världen.

För Trafikanalys, som är en liten analysmyndighet, får händelserna i omvärlden än så länge framför allt en effekt på det vi analyserar (transportpolitik och transportsystem), snarare än en effekt på våra interna arbetsformer.

I dagsläget är det framför allt vår verksamhet inom omvärldsanalys som har påverkats av händelserna i Ukraina. Ett av våra huvuduppdrag är ju att analysera transportpolitikens omvärld och dess framtida förutsättningar. Här kan det i sammanhanget vara värt att påminna om en rapport som vi tog fram för bara ett par år sedan – innan pandemin och innan utvecklingen i Ukraina. I rapporten ”Transporter i Österled” tog vi bland annat upp säkerhetsfrågor, kopplat till växande politiska ambitioner i Ryssland och Kina. Vi pekade på att sådana ambitioner kan medföra risker i form av exempelvis ökad militär och ekonomisk närvaro av stormakter i vårt närområde, politiserad ekonomi och protektionism samt ett ökat beroende av auktoritära regimer och politiskt styrda godsflöden, vilket i sin tur får transportpolitiska konsekvenser.

Dessa dagar ser vi dessutom med tydlighet att händelserna i omvärlden inte bara påverkar framtida utan i hög grad även nuvarande förutsättningar. Vi har de senaste veckorna sett flera och kraftfulla konsekvenser, till exempel i form av kraftigt ökade flyktingströmmar, höjda drivmedelspriser och inte minst en intensiv diskussion om säkerhetspolitiska överväganden. Vi på Trafikanalys gör det vi kan, på vårt område och med utgångspunkt i vår kompetens, för att bidra till att det fattas så kloka beslut som möjligt i en svår tid.

//Mattias