Praktik och examensarbeten

Är du intresserad av göra praktik eller examensarbete hos oss? Hos oss får du intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom något av våra aktuella projekt, under handledning av våra erfarna medarbetare. Du får en unik inblick i transportpolitiken och statsförvaltningen genom att delta i myndighetens löpande verksamhet. 

Trafikanalys tar emot praktikanter från universitet och högskolor. Ett krav är att praktiken ingår i själva utbildningen. Praktikplatser kan erbjudas vid alla våra avdelningar (Styrmedels- och omvärldsanalys, Utvärdering och nulägesanalys, Statistik samt Verksamhetsstöd) och vid båda våra kontor, Stockholm och Östersund.

Intresseanmälan för praktik

Intresseanmälan ska innehålla ett personligt brev (där du bland annat berättar varför du vill göra praktik hos Trafikanalys), ett CV samt vilken/vilka kontorsplaceringar du är intresserad av. Dessutom behöver vi dina betyg och ett intyg från ditt lärosäte om att praktiken ingår i utbildningen.

Sista ansökningsdag avseende praktik våren 2023 är den 31 oktober 2022.
Ansökningstiden för hösten 2022 har gått ut.

Skicka din intresseanmälan till trafikanalys@trafa.se

Förslag på examensarbeten

Förbättrad statistik för tågens punktlighet

Inriktning: ämnet statistik (C-nivå och uppåt)

Frågeställningar:
Kan data om tågtrafiken användas för att skapa relevanta redovisningsgrupper av tågsorter till den officiella statistiken om punktlighet på järnväg? Finns det något gemensamt hos tågen som ingår i respektive redovisningsgrupp som används idag?

Kort bakgrund:
Den officiella statistiken om punktlighet på järnväg presenteras uppdelad i tre redovisningsgrupper (tågsorter) – kort-, medel- och långdistanståg. Den bakomliggande klassificeringen av tågsort bestäms av respektive tågoperatör i samråd med Trafikverket och avser att avspegla både tågets transportuppgift och tekniska egenskaper.

En kvalitetsbrist är att det saknas transparens i hur tågsorterna bestäms och om det sker på samma sätt mellan olika operatörer och över tid.

Kontakt: Fredrik Lindberg, statistiker, e-post: fredrik.lindberg@trafa.se