Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Eva Pettersson

Eva Pettersson

Avdelningschef/Verksjurist/stf GD eva.pettersson@trafa.se 010-414 42 02 076-128 74 33 Verksamhetsstöd Eva är chef för avdelningen för Verksamhetsstöd och är myndighetens verksjurist. Eva är huvudansvarig för ekonomi, personal, information samt kontors- och IT-frågor.

Praktik hos oss


Är du intresserad av göra praktik eller examensarbete hos oss? Hos oss får du intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom...

Om webbplatsen


Denna webbplats lanserades under 2015 och är responsiv, det vill säga, innehållet anpassas efter den enhet som besökaren använd...

Cookies


Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller viss...

Inbjudan till användardialog


Den digitala kommunikationen utvecklas i rasande fart och Trafikanalys vill gärna hänga med och utvecklas tillsammans med sina...

Ett lastfartyg

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg


Yttrande över promemorian Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg.

Kvinna vid dator och telefon i handen

Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas


Yttrande om "Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas" (Ds 2016:20)

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk...

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Remissvar - ändringar i vissa föreskrifter med anledning av EU:s dataskyddsförordning


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över departementspromemorian "Ändringar i vissa föreskrifter inom Finansdepartementets...

Tåg i snö

EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande angående EU-kommissionens förslag till förändringar i tågpassagerarförordningen...