Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Trafikanalys har, efter en genomgång av det väl genomarbetade betänkandet, ingen erinran avseende förslaget.  


Bevakning 22 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 22 september. 

Bevakning 21 september


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 september.