Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Händer på dator, ipad och telefon bredvid

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Remissvar
Publicerad:  14 september 2017

Trafikanalys har, efter en genomgång av det väl genomarbetade betänkandet, ingen erinran avseende förslaget.