Sjöfartsföretag

Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras på företagens ekonomi vilket är ett statistikområde som Statistiska centralbyrån, SCB ansvarar för. Detta innebär att statistik om sjöfartsföretag finns att beställa som utdrag från SCB. Tidigare års undersökningar finns tillgängliga nedan.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Företagens lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar och andra basfakta och nyckeltal redovisas över delbranscher, storleksklasser och ägandekategorier. Nettoomsättning, rörelsekostnader och balansposter redovisas på detaljerad nivå.

Undersökningens omfattning

Urvalet omfattar svenska företag inom SNI-koderna för sjötransport och stödtjänster till sjötransport, huvudsakligen aktiebolag, men även ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, affärsverk, enskilda näringsidkare och stiftelser. Undersökningen avser kalenderår.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjöfartsföretag 2016
Sjöfartsföretag 2015
Sjöfartsföretag 2014
Sjöfartsföretag 2013
Sjöfartsföretag 2012

Regelförenkling för sjöfarten


Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Implementation of the Sulphur Directive – industry preparations


The EU Sulphur Directive is being implemented in 2015 to reduce the harmful impact of sulphur emissions on human health and on...