Henrik Petterson

Henrik Petterson
Kvalificerad statistiker henrik.petterson@trafa.se 010-414 42 18 076-128 74 25 Avdelningen för statistik Henrik arbetar inom statistiken med: varuflöden, sjöfart, fartyg, transportarbete, transportbranschens ekonomi. Han är med i Användarrådet för godstransportstatistik, och arbetar med utredningar inom: godstransporter, distanshandel och lätta lastbilar.