Ny kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln

""

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och genomför nu i samarbete med Svensk dagligvaruhandel en kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln.

Den senaste kartläggningen av dagligvaruhandelns distribution genomfördes 2015, se rapporten Dagligvaruhandelns distribution, och nu efterfrågas en uppdatering av den undersökningen.

I projektet kommer Trafikanalys att kartlägga och analysera de svenska dagligvaruföretagens flöden vad gäller varugrupper, omfattning och flödesvägar. Vi kommer också att göra jämförelser mellan 2021 och tidigare år för att se vilka förändringar som har skett över tid, t.ex. om ny terminal- och butiksstruktur har lett till ändrade transportmönster.

Utgångspunkten i kartläggningen är att använda befintliga underlag från Trafikanalys officiella transportstatistik och andra tillgängliga data om dagligvaruhandelns utveckling.

Resultatet presenteras i en promemoria som publiceras på webbplatsen under november 2023. Du hittar promemorian på länk nedan.