Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och huvudsaklig användning. Handelsfartyg som tillförs och avförs ur det svenska registret fördelas på till exempel nybyggen eller utregistrering. I den del som avser handelsfartygens användning ingår alla fartyg i svensk regi. Även ombordanställda på svenskregistrerade handelsfartyg får sin belysning i rapporten, med avseende på yrke, medborgarskap och kön.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fartyg 2021 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2021
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Fartyg 2020 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Fartyg 2019 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Fartyg 2018 - svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF
Fartyg 2017 - Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Kvalitetsdeklaration, PDF

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar samtliga svenskregistrerade handels- och specialfartyg samt utlandsregistrerade handelsfartyg i svensk regi med en bruttodräktighet om minst 100. Mindre fartyg ingår i vissa tabeller och diagram.

Publicering

Fartyg publiceras i maj varje år, elektroniskt i form av ett statistikblad, i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval).

Väsentliga rättelser hittar du i blocket "Rättelser" nedan. Dessa uppgifter ska användas i stället för uppgifter som publicerats tidigare.


Regelförenkling för sjöfarten

Trafikanalys ser positivt på regelutveckling som avspeglar faktiska förhållanden och behov inom sjöfarten och som syftar till a...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet

Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Implementation of the Sulphur Directive – industry preparations

The EU Sulphur Directive is being implemented in 2015 to reduce the harmful impact of sulphur emissions on human health and on...