Filippa Egnér

Filippa Egnér
Statistiker filippa.egner@trafa.se 010-414 42 24 076-128 74 22 Avdelningen för statistik

Färja

Kommersiell linjetrafik på vatten 2023

Publicering av statistiktabeller om kommersiell linjetrafik på vatten för 2023.

Buss vid bushållplats

Hur mycket reser vi med kollektivtrafiken?

Gjorde vi 704 miljoner resor i kollektivtrafiken 2022, eller dubbelt så många, 1 385 miljoner resor? Det beror på vilken källa ...

Färja

Kommersiell linjetrafik på vatten 2022

Publicering av statistiktabeller om kommersiell linjetrafik på vatten för 2022.

Färdtjänst

Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

""

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2022.

Resvanor

Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Undersökningen handlar om människors dagliga...

Kommersiell linjetrafik på vatten

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik på vatten som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt...

Kommersiell linjetrafik på väg

Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik

Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

Fartyg

Statistiken beskriver användningen av den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg och hur flottan utvecklas på...