Filippa Egnér

Filippa Egnér
Statistiker filippa.egner@trafa.se 010-414 42 24 076-128 74 22 Avdelningen för statistik

Kommersiell linjetrafik på vatten

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Färdtjänst

Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommersiell linjetrafik på väg

Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik

Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.