Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Järnvägstransporter


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Publicerad: 15 juni 2018
Nästa publicering: 14 september 2018 kl 09:30
Persontransporter på järnväg kvartal 1 Persontransportarbete på järnväg i Sverige (summan av alla resors längd).
3 294 miljoner personkilometer
Persontransportarbete på järnväg kvartal 1, 2018
2,2 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Järnvägstransporter 2018 kvartal 1
Järnvägstransporter 2017 kvartal 4
Järnvägstransporter 2017 kvartal 3
Järnvägstransporter 2017 kvartal 2
Järnvägstransporter 2017 kvartal 1

Om statistiken

Varje kvartal uppdateras en preliminär statistik med de viktigaste statistikuppgifterna inom järnvägssektorn. Det som redovisas är antal resor, godsmängd och transportarbete (personkilometer och tonkilometer). Godstransporterna redovisas med och utan malmtransporter på malmbanan.

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell järnvägstrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Uppgifterna redovisas i aggregerad form för hela landet, så att enskilda järnvägsföretag, eller deras verksamhet, inte ska kunna identifieras.

Publicering

Järnvägstransporter publiceras elektroniskt fyra gånger per år. I pdf-format ryms de senaste sex årens kvartal. Excel-format lämpar sig för egen bearbetning och där finns även en längre historik, som längst från 2003. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. Framställningstiden är cirka 2,5 månader räknat från utgången av varje kvartal.Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.