Järnvägstransporter

Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Varje kvartal uppdateras en preliminär statistik med de viktigaste statistikuppgifterna inom järnvägssektorn. Det som redovisas är antal resor, godsmängd och transportarbete (personkilometer och tonkilometer). Godstransporterna redovisas med och utan malmtransporter på Malmbanan.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Järnvägstransporter 2020 kvartal 3
Järnvägstransporter 2020 kvartal 2
Järnvägstransporter 2020 kvartal 1
Järnvägstransporter 2019 kvartal 4
Järnvägstransporter 2019 kvartal 3

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell järnvägstrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Uppgifterna redovisas i aggregerad form för hela landet, så att enskilda järnvägsföretag, eller deras verksamhet, inte ska kunna identifieras.

Publicering

Järnvägstransporter publiceras elektroniskt fyra gånger per år. I pdf-format ryms de senaste sex årens kvartal. Excel-format lämpar sig för egen bearbetning och där finns även en längre historik, som längst från 2003. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. Framställningstiden är cirka 2,5 månader räknat från utgången av varje kvartal.