Analyser och utredningar

Varje år utför Trafikanalys, både på eget initiativ, och i olika regeringsuppdrag, ett antal analyser och utredningar.

Det handlar då ofta om att ta fram kunskap om transportpolitiska frågeställningar som bedöms bli viktiga på lite längre sikt. Vi har valt att dela in projekten i följande rubriker:

Analyser och utredningar

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021

Trafikanalys rapporterar varje år analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till uttaget av skatter...

Transporternas klimat- och energieffektivitet

Sveriges klimatmål för transportområdet ska uppnås genom energieffektivare fordon, klimateffektivare drivmedel och drivlinor, o...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020

Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.