Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018

Planskild korsning

PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter.

Hela rapporten och bilagor


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...