Planskild korsning

PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter.


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...