Planskild korsning

PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt transportpolitiskt motiverade skatter och avgifter.