Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Fordon på väg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt.

Publicerad: 14 mars 2017
Nästa publicering: 2 februari 2018 kl 09:30
Personbilar i trafik Svenskregistrerade personbilar i trafik i Sverige
4 768 060
Antal personbilar, 2016
2,1 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fordon 2016
Fordon i län och kommuner 2016
Fordon 2015
Fordon i län och kommuner 2015
Fordon 2014

Om statistiken

Statistik om fordon publiceras sedan avseende år 2010 tre excelfiler. Nyregistreringar, Fordon i län och kommuner och en årsrapport.

I undersökningen ingår samtliga fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:558).

Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, så som mopeder (utom EU-mopeder), militära fordon som tillhör staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger.

Publicering
Fordonsstatistiken finns enbart tillgänglig i elektroniskt format. På hemsidan publiceras månadsstatistik över bestånd, nyregistreringar och avregistreringar. Publicering för föregående månad sker andra vardagen varje månad. Fordon i län och kommuner redovisar beståndet per kommun. Årsrapporten innehåller främst uppgifter om beståndet fördelat på tekniska egenskaper och ägarkategori, men även uppgifter om körkort. Dessutom finns samtliga äldre undersökningar tillgängliga i elektroniskt format.Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.