Fordon på väg

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt. Här ingår även uppgifter om körkort.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistik om fordon publiceras sedan år 2010 i tre olika publikationer; Nyregistreringar av fordon (månadsvis), Fordon i län och kommuner, och en årsrapport Fordon.

I undersökningen ingår samtliga fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:558).

Statistikuppgifterna omfattar inte icke registreringspliktiga fordon, så som mopeder (utom EU-mopeder), militära fordon som tillhör staten och fordon som enbart används inom inhägnat område där ingen registreringsplikt föreligger.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Fordon 2019
Fordon i län och kommuner 2019
Fordon 2018
Fordon i län och kommuner 2018
Fordon 2017

Publicering

Fordonsstatistiken finns enbart tillgänglig i elektroniskt format. På webbplatsen publiceras månadsstatistik över bestånd, nyregistreringar och avregistreringar. Publicering för föregående månad sker andra vardagen varje månad. Fordon i län och kommuner redovisar beståndet per kommun. Årsrapporten innehåller främst uppgifter om beståndet fördelat på tekniska egenskaper och ägarkategori, men även uppgifter om körkort. Dessutom finns samtliga äldre undersökningar tillgängliga i elektroniskt format.


Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018


Den totala exporten av begagnade personbilar från Sverige uppgick till 105 000 fordon under 2018. Det är en ökning med 64 proce...

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Begagnade miljöbilar lämnar landet


Många av de svenska begagnade miljöbilarna fortsätter att gå på export efter tre år i Sverige. Det visar en ny uppföljning av...