Definitioner
Enskild näringsidkare En enskild näringsidkare är en person som själv driver och ansvarar för ett företag. Enligt bolagsverket är en enskild näringsidkare inte en juridisk person. I fordonsregistret redovisas alla bolagsformer under juridisk person.

Internationell statistik Statistik om personbilar och lastbilar i övriga länder i Europa finns på följande länkar:

Nyregistrerade personbilar: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-3.4-in-2017-4.9-in-december

Nyregistrerade lastbilar: https://www.acea.be/press-releases/article/commercial-vehicle-registrations-3.2-in-2017-3.5-in-december Fordon i trafik: https://www.acea.be/statistics/tag/category/vehicles-in-use

Teckenförklaringar
.. Uppgift inte tillgänglig
. Ingen uppgift kan förkomma
- Intet finns att redovisa
≤ Mindre än eller lika med
> Större än
r Reviderad uppgift

Kontaktperson:
Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se
SCB (producent)
Tina Svahn tel: 010-479 66 26, e-post: tina.svahn@scb.se

Gör ditt eget statistikurval

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt. Här ingår även uppgifter om körkort. 

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filer på sidan för Fordon på väg.

Behöver du hjälp finns en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik


Ditt urval

Välj produkt

Välj produkt nedan.


Välj mått

Gör ditt val av mått nedan.


Välj period


Välj indelning

Gör ditt val av indelning nedan.


Filtrera resultat

Visa resultat som: