Definitioner
Enskild näringsidkare En enskild näringsidkare är en person som själv driver och ansvarar för ett företag. Enligt bolagsverket är en enskild näringsidkare inte en juridisk person. I fordonsregistret redovisas alla bolagsformer under juridisk person.

Internationell statistik Statistik om personbilar och lastbilar i övriga länder i Europa finns på följande länkar:

Nyregistrerade personbilar: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-3.4-in-2017-4.9-in-december

Nyregistrerade lastbilar: https://www.acea.be/press-releases/article/commercial-vehicle-registrations-3.2-in-2017-3.5-in-december Fordon i trafik: https://www.acea.be/statistics/tag/category/vehicles-in-use

Drivmedel

Registrerat drivmedel, inte tvingande att ange fler drivmedel även om fordonet kan drivas med tex både bensin och gas. Anger  inte vilket drivmedel som faktiskt används.

Grupperingen som används är:

Bensin - fordon som endast har bensin som drivmedel

Diesel - fordon som har diesel, biodiesel eller dessa i kombination med varandra som drivmedel, för tunga lastbilar och buss särredovisas de som har biodiesel som drivmedel.

El - fordon som endast har el som drivmedel

Elhybrid -  fordon som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Elhybrid kan även urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen elhybrid

Laddhybrid - fordon som är laddningsbara via eluttag och som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Laddhybrid kan urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen laddhybrid

Etanol -  fordon som har etanol, E85 eller ED95 som första eller andra drivmedel

Gas - de fordon som har naturgas, biogas eller metangas som första eller andra drivmedel              

Elhybrider    

Elhybrider är inte externt laddbara till skillnad från laddhybrider utan laddas körning genom att återvinna rörelseenergi. Elhybrider inkluderar inte mildhybrider, dessa redovisas i stället under det huvudsakliga drivmedelet.

"Vanliga" elhybrider drivs av en förbrännings- och en elmotor. Elmotorns batteri laddas under körning. Motorerna samverkar eller driver bilen var för sig.

Mildhybrider drivs med en förbränningsmotor och kan inte köras enbart på el. Den tillkommande elmotorn är så pass liten i en mildhybrid att den inte klarar att driva bilen utan hjälper förbränningsmotorn och på så sätt minskar bränsleförbrukningen.   Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
.     uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
k    korrigerad uppgift
r     reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linjeKontaktperson:
Maria Melkersson tel: 010-414 42 16, e-post: maria.melkersson@trafa.se

SCB(producent):
Magnus Nyström tel: 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

 

Gör ditt eget statistikurval

Fordon på väg

Här kan du göra ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt. Här ingår även uppgifter om körkort.