Tillgänglighet för trafa.se

Trafikanalys står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, trafa.se. Här beskriver vi hur trafa.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det brister som finns. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trafa.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Diagram och tabeller

Vår statistik och våra sammanfattningar innehåller många diagram och tabeller. De har alltid en figurbeskrivning, men diagram och tabeller är inte beskrivna i detalj. Behöver du detaljerad data, så kan du ta kontakt med oss, så hjälper vi dig.

Samma länknamn, men olika mål

Många av våra artiklar och statistikprodukter har ett sammanhållande namn, men publiceras som delmängder i olika tidsperioder. De unika sidorna som publiceras får då ofta samma länktext, men unika adresser. Vi arbetar aktivt för att det inte ska ske på nyproducerat material, men det finns en del äldre material som i första hand syns på våra etikettsidor och i sök.

Brister i formulär

Vi använder ibland formulär på vår webbplats, för att interagera med våra besökare. De skapas i en tredjepartsprodukt till vårt publiceringsverktyg. I nuvarande funktion finns några brister där vi bland annat inte alltid kan sätta rätt id och kopplingar mellan etikett och fält. Det ställer i första hand till det för dig som får formulären upplästa eller navigerar med tangentbordet. Vi jobbar på att så snabbt som möjligt uppgradera lösningen.

Eget statistikurval

Eget statistikurval är inte möjligt att genomföra utan Javascript, vilket kan innebära problem för dig som använder hjälpmedel.
Den statistik som myndigheten erbjuder för eget urval går inte att använda på ett meningsfullt sätt om man inte kan använda javascript.

Kontrastfärger vid eget urval är inte alltid korrekt, då vi vill symboliserar att vissa alternativ inte är valbara. Det är då utgråade, vilket i sig innebär en dålig kontrast, det kan påverka dig med nedsatt synförmåga.

Att välja olika alternativ för sitt urval är svårt med enbart tangentbord.

Äldre dokument

Vår statistik, våra analyser, utvärderingar, remissvar osv. är i äldre versioner sparade i pdf-format som inte alltid är tillgängliga. Oftast går innehållet att ta till sig, även om läsordningen inte alltid är korrekt.

Äldre data från våra statistikprodukter, finns i Excel för att möjliggöra ett eget urval av data. 2019 lanserade vi möjligheten att göra egna urval direkt på webbplatsen. Där finns dock inte all historisk data ännu och därför finns Excelfilerna kvar.

Vi arbetar aktivt med att tillgänglighetsanpassa nyskapade pdf-dokument. Vi jobbar också aktivt för att undvika pdf-formatet i våra sammanfattningar av vår statistik, men jobbar med det i och med nypublicering sker av respektive produkt. 

Undantag från regler

Trafikanalys åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Möjligheten att göra egna urval, som ej kan ske utan javascript, anses vara skapad för en god användarupplevelse, där användare behöver göra många olika val. Utan möjligheten till javascript, skulle vi tvingas att skapa en mindre bra användarupplevelse, med fler klick och en sämre överblick. Därför anser vi att den inte bör anpassas för det.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Information som finns publicerad i dokument (exempelvis PDF-filer och Excelfiler) ska också uppfylla tillgänglighetskraven. Äldre dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att "genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”, till exempel blanketter eller villkor som fortfarande används. Vi har många pdf-dokument som inte omfattas.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling på flera övergripande sätt:

  • Tillgänglighet är en central utgångspunkt i vår kravställning av tekniska funktioner.
  • Vi jobbar kontinuerligt med uppföljning och rättningar av redaktionellt material.
  • Vid all nyutveckling görs en grundläggande genomgång av tillgängligheten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi jobbar i huvudsak med självskattning av trafa.se, med hjälp av Siteimprove och andra tillägg till webbläsaren. 7minds och Knowit som jobbar med vår webbplats, har också genomfört en del manuella tester i samband med utveckling av innehåll och ny kod. 

Senaste bedömningen gjordes den 29 maj 2023. 
Redogörelsen uppdaterades senast den 29 maj 2023.