Övrig statistik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom transportbranschens ekonomi. Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företag som är verksamma i transportbranschen.