Övrig statistik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom transportbranschens ekonomi. Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företag som är verksamma i transportbranschen.


EU-domstolens generaladvokat: Uber är ett transportföretag


En av EU-domstolens generaladvokater säger i ett utlåtande från den 11 maj att Uber är ett transportföretag, inte ett företag s...