Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Punktlighet på järnväg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Publicerad: 20 oktober 2017
Nästa publicering: 22 januari 2018 kl 09:30
Punktlighet på järnväg kvartal 3 Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) – andel av de planerade persontågen, dagen innan avgång, som ankommit slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.
91,1 %
STM(5), kvartal 3, 2017
-0,4 procentenheter
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 3
Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 2
Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 1
Punktlighet på järnväg 2016
Punktlighet på järnväg 2016 kvartal 4

Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg

Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens tillförlitlighet i Sverige. Projektet kommer att pågå under andra halvåret av 2017 och i början av 2018.

Läs mer och lämna synpunkter.

Om statistiken

Den centrala variabeln i statistikens innehåll är det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet (STM). STM motsvarar andelen av de planerade tågen som har ankommit i tid. Med andra ord sammanvägs tågens punktlighet med andelen tåg som överhuvudtaget framförts (regularitet) till ett tillförlitlighetsmått. Statistikens användare ges viss möjlighet att själva avgöra när ett tåg ska anses vara i tid genom att flera olika tidspåslag presenteras i rapporterna.

Vår förhoppning är att statistiken ska vara ett användbart underlag för alla som är intresserade av att följa utvecklingen av tågens tillförlitlighet. Eftersom åsikter från statistikens användare är viktig för Trafikanalys, välkomnar vi synpunkter på statistikens innehåll och omfattning.

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar persontåg på svenska järnvägsanläggningar, utom tåg på Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Mot den bakgrunden är inte Punktlighet på järnväg fullt jämförbar med Trafikanalys övriga statistikprodukter om järnväg – Bantrafik, Järnvägstransporter och Bantrafikskador. Statistiken visar på förhållandet vid tågens slutstationer.

Av sekretesskäl redovisas inga uppgifter per operatör eller tågstation. De flesta uppgifter summeras för hela landet eller på olika kategorier av tåg.

Punktlighet på järnväg är en statistikprodukt under utveckling. I framtiden hoppas vi på att även kunna redovisa uppgifter om godståg, förhållandet vid fler stationer än slutstation, samt information om hur resenärer och godstransportköpare påverkats av att tåg varit försenade.

Publicering

Alla publikationer sker elektroniskt i anslutning till denna hemsida i filformaten PDF och Excel. Preliminär statistik publiceras en gång per kvartal, framställningstiden är cirka en månad. I och med att årsstatistiken publiceras blir statistiken slutgiltig. Årsstatistiken publiceras knappt tre månader efter årsslut.

I pdf-format ryms inte all statistik från tidigare publicerade perioder. Excel-format lämpar sig för egen bearbetning och där finns även statistik från samtliga tidsperioder att tillgå. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se alla uppgifter.Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT


De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...