Punktlighet på järnväg

Statistiken beskriver utvecklingen av punktlighet i persontransporter på järnväg i Sverige. 


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Den centrala variabeln i statistikens innehåll är det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet (STM). STM motsvarar andelen av de planerade tågen som har ankommit i tid. Med andra ord sammanvägs tågens punktlighet med andelen tåg som överhuvudtaget framförts (regularitet) till ett tillförlitlighetsmått. Statistikens användare ges viss möjlighet att själva avgöra när ett tåg ska anses vara i tid genom att flera olika tidspåslag presenteras i rapporterna.

Vår förhoppning är att statistiken ska vara ett användbart underlag för alla som är intresserade av att följa utvecklingen av tågens tillförlitlighet. Eftersom åsikter från statistikens användare är viktig för Trafikanalys, välkomnar vi synpunkter på statistikens innehåll och omfattning.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 3
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 2
Punktlighet på järnväg 2019 kvartal 1
Punktlighet på järnväg 2018
Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar persontåg på svenska järnvägsanläggningar, utom tåg på Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Mot den bakgrunden är inte Punktlighet på järnväg fullt jämförbar med Trafikanalys övriga statistikprodukter om järnväg – Bantrafik, Järnvägstransporter och Bantrafikskador. Statistiken visar på förhållandet vid tågens slutstationer.

Av sekretesskäl redovisas inga uppgifter per operatör eller tågstation. De flesta uppgifter summeras för hela landet eller på olika kategorier av tåg.

Punktlighet på järnväg är en statistikprodukt under utveckling. I framtiden hoppas vi på att även kunna redovisa uppgifter om godståg, förhållandet vid fler stationer än slutstation, samt information om hur resenärer och godstransportköpare påverkats av att tåg varit försenade.

Publicering

Alla publikationer sker elektroniskt i anslutning till denna webbplats i filformaten PDF och Excel. Preliminär statistik publiceras en gång per kvartal, framställningstiden är cirka en månad. I och med att årsstatistiken publiceras blir statistiken slutgiltig. Årsstatistiken publiceras knappt tre månader efter årsslut.

I pdf-filerna ryms inte all statistik från tidigare publicerade perioder. Excel-filerna lämpar sig för egen bearbetning och där finns även statistik från samtliga tidsperioder att tillgå. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se alla uppgifter.


Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT


De senaste veckorna har det i media cirkulerat uppgifter som kan tolkas som att Trafikanalys skulle vara part i järnvägsbransch...

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...