Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum
Statistiker fredrik.soderbaum@trafa.se 010-414 42 23 076-128 74 14 Avdelningen för statistik Fredrik arbetar med statistik om bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst och statistik om sjötrafik. Fredrik sitter i användarrådet för godsstatistik.

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Järnvägstransporter 2022 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2022.

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 3


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under tredje kvartalet 2022.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2022 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2022.

""

Punktlighet på järnväg 2022 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om punktlighet på järnväg under andra kvartalet 2022.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg 2021


Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2021.

Pendeltåg i sommarlandskap

Regional linjetrafik 2021


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om regional linjetrafik för 2021.

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Järnvägstransporter 2022 kvartal 1


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2022.

""

Bantrafik 2021


Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om bantrafiken under 2021.

Foto Michael Erhardsson/Mostphotos

Bantrafikskador 2021


Publicering av tabeller och statistikblad samt pressmeddelande om bantrafikskador under 2021.

""

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

""

Sjötrafik 2016


Det totala antalet inrikes passagerare i svenska hamnar uppgick till 1,8 miljoner 2016. Denna nivå innebär en ökning med nästan...

Godståg i trafik

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Bantrafik


Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Kommersiell linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Färdtjänst


Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik


Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

Punktlighet på järnväg


Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador


Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter


Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.

Buss på stenbro

Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Lätt lastbil

Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Händer på lastbilsratt

Minska tomdragning och öka fyllnadsgraden


Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder...