Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum
Statistiker fredrik.soderbaum@trafa.se 010-414 42 23 076-128 74 14 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Fredrik arbetar med statistik om varuflöden, godstransporter, post, intermodala transporter, varugrupper, fyllnadsgrader och statistik om sjötrafik. Fredrik sitter i användarrådet för godsstatistik.

""

Sjötrafik 2019 kvartal 3


Publicering av tabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2019.

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2019.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2019.

""

Sjötrafik 2018


Publicering av  tabeller , statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2018.

Båt lastar i hamn

Fartyg 2018


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2018.

Fartyg

Sjötrafik 2018 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2018 fjärde kvartalet.

""

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

Fyllda postlådor

Postverksamhet 2016


Publicering av tabellverk och uppdaterad statistik för postverksamheten under 2016.

Färja

Sjötrafik 2018 kvartal 3


Publicering av tabellverk om sjötrafiken under tredje kvartalet 2018.

Färja

Sjötrafik 2018 kvartal 2


Publicering av tabellverk om sjötrafiken under andra kvartalet 2018.

Fyllda postlådor

Postverksamhet 2017


Publicering av tabellverk och statistikrapport om Postverksamhet 2017 - Post och paket i Sverige.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2018 kvartal 1


Publicering av tabellverk om sjötrafiken under första kvartalet 2018.

""

Sjötrafik 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om sjötrafik under 2017.

Fartyg

Sjöfartsföretag 2016


Publicering av tabellverk om sjöfartsföretag under 2016.

Båt lastar i hamn

Fartyg 2017 - svenska och utländska fartyg i svensk regi


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2017.

Ett lastfartyg

Sjötrafik 2017 kvartal 4


Publicering av tabellverk för sjötrafiken 2017 fjärde kvartalet.

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

""

Sjötrafik 2016


Det totala antalet inrikes passagerare i svenska hamnar uppgick till 1,8 miljoner 2016. Denna nivå innebär en ökning med nästan...

Skepp i horisonten

Sjötrafik 2017 kvartal 3


Publicering av tabellverk Sjötrafik 2017 kvartal 3.

Godståg i trafik

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Sjöfartsföretag


Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser. Uppgiftslämnare är samtliga...

Lätt lastbil

Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Buss på stenbro

Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Händer på lastbilsratt

Minska tomdragning och öka fyllnadsgraden


Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder...