Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum
Statistiker fredrik.soderbaum@trafa.se 010-414 42 23 076-128 74 14 Avdelningen för statistik Fredrik arbetar med statistik om bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst och statistik om sjötrafik. Fredrik sitter i användarrådet för godsstatistik.

Färja

Kommersiell linjetrafik på vatten 2023

Publicering av statistiktabeller om kommersiell linjetrafik på vatten för 2023.

Buss vid bushållplats

Kommersiell linjetrafik på väg 2023

Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2023.

Buss på stenbro

Regional linjetrafik 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om regional linjetrafik för 2023.

Färdtjänst Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2023.

Färdtjänst

Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Järnvägstransporter 2023 kvartal 3

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2023.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2023 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2023.

""

Punktlighet på järnväg 2023 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller om punktlighet på järnväg under andra kvartalet 2023.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg 2022

Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2022.

Pendeltåg i sommarlandskap

Regional linjetrafik 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om regional linjetrafik för 2022.

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Järnvägstransporter 2023 kvartal 1

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2023.

Räls Foto: Mostphotos

Bantrafik 2022

Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om bantrafiken under 2022.

Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2022.

Foto Michael Erhardsson/Mostphotos

Bantrafikskador 2022

Publicering av tabeller och statistikblad samt pressmeddelande om bantrafikskador under 2022.

""

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

""

Sjötrafik 2016

Det totala antalet inrikes passagerare i svenska hamnar uppgick till 1,8 miljoner 2016. Denna nivå innebär en ökning med nästan...

Godståg i trafik

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Kommersiell linjetrafik på vatten

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik på vatten som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt...

Kommersiell linjetrafik på väg

Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik

Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador

Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter

Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.

Buss på stenbro

Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011

Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Lätt lastbil

Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning

Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Händer på lastbilsratt

Minska tomdragning och öka fyllnadsgraden

Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder...