Fredrik Söderbaum
Statistiker fredrik.soderbaum@trafa.se 010-414 42 23 076-128 74 14 Avdelningen för statistik Fredrik arbetar med statistik om bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst och statistik om sjötrafik. Fredrik sitter i användarrådet för godsstatistik.

Dubbelkopplat tåg

Järnvägstransporter 2021 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2021.

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 3


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under tredje kvartalet 2021.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2021 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2021.

Tågpassagerare Foto Jan-Erik Kaiser, Mostphotos

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om punktligheten på järnväg under andra kvartalet 2021.

Buss på stenbro

Kommersiell linjetrafik på väg 2020


Publicering av statistiktabeller och statistikblad om kommersiell linjetrafik på väg för 2020.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Regional linjetrafik 2020


Publicering av tabeller och statistikblad om regional linjetrafik för 2020.

Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2020


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om färdtjänst och riksfärdtjänst under 2020.

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos

Järnvägstransporter 2021 kvartal 1


Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2021.

Godsvagnar

Bantrafik 2020


Publicering av statistiktabeller om bantrafiken under 2020.

Foto Michael Erhardsson/Mostphotos

Bantrafikskador 2020


Publicering av tabeller och statistikblad samt pressmeddelande om bantrafikskador under 2020.

Pendeltåg på Stockholms centra

Punktlighet på järnväg 2021 kvartal 1


Publicering av tabeller för punktligheten på järnväg under första kvartalet 2021.

Dubbelkopplat tåg

Punktlighet på järnväg 2020


Publicering av tabeller om punktligheten på järnväg under helåret 2020.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2020 kvartal 4


Publicering av tabeller för järnvägstransporter 2020 under kvartal 4.

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2020 kvartal 4


Publicering av statistiktabeller om punktligheten på järnväg under fjärde kvartalet 2020. 

""

Sjötrafik 2019 kvartal 3


Publicering av tabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2019.

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2019.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2019.

""

Sjötrafik 2018


Publicering av  tabeller , statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2018.

Båt lastar i hamn

Fartyg 2018


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2018.

Fartyg

Sjötrafik 2018 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2018 fjärde kvartalet.

""

Fortsatt ökning av antalet paketförsändelser


År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med året innan....

""

Sjötrafik 2016


Det totala antalet inrikes passagerare i svenska hamnar uppgick till 1,8 miljoner 2016. Denna nivå innebär en ökning med nästan...

Godståg i trafik

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Bantrafik


Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Kommersiell linjetrafik på vatten


Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella...

Färdtjänst


Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kommersiell linjetrafik på väg


Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.

Regional linjetrafik


Statistik om den regionala linjelagda kollektivtrafiken i landet, både den samhällssubventionerade och den kommersiella.

Punktlighet på järnväg


Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador


Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter


Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.

Buss på stenbro

Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Lätt lastbil

Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Händer på lastbilsratt

Minska tomdragning och öka fyllnadsgraden


Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder...